• Polskie sadownictwo będzie dotąd konkurencyjne, dokąd będzie miało tanią i dostępną siłę roboczą. Każda próba ograniczenia napływu siły roboczej poprzez stworzenie trudności w uzyskiwaniu wiz czy komplikacje w wysyłaniu tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy powoduje zwężenie możliwości zatrudniania obcokrajowców, a to oni decydują o dochodowości tej branży – mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.   Czytaj więcej
 • Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych. Czytaj więcej
 • Poniżej prezentujemy stanowisko Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki terenami Rady Powiatu Rawskiego dotyczące problemów w związku z zatrudnieniem  cudzoziemców. Zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem. Czytaj więcej
 • Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego. Czytaj więcej
 • Ogłoszono nabór wniosków na długo oczekiwane przez rolników działanie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" Nabór będzie trwał od 27 grudnia 2016 do 26 stycznia 2017 .Wnioski  będzie można złożyć w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR.  Czytaj więcej
 • 1 Maliszewski: Nie możemy zgodzić się na restrykcje w zatrudnianiu cudzoziemców!
 • 2 Środki na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - wnioski można składać do 5.12.2016 r
 • 3 Stanowisko Rady Powiatu Rawskiego ws.zatrudnienia cudzoziemców.
 • 4 Agencja uruchomi pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe
 • 5 ARiMR uruchamia w ramach PROW 2014 - 2020 pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi
 • 6 Dopłaty dla rolników do ubezpieczenia upraw rolnych
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Banery reklamoweAktualności

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25

Informator

Szukaj

Wiedza sadownicza

 • 1
 • 2

Reklama


Ciocia Jabłonka i Wujek Seler

 

Timber by EMSIEN-3 LTD