sobota, 13 lipiec 2024
Kategoria: Z ministerstwa

W marcu ogłoszona została druga edycja konkursu FoodTech Challenge, którego celem jest identyfikacja innowacji technologicznych - jako podstawa transformacji tradycyjnych praktyk rolniczych na bardziej wydajne i zrównoważone.

Kategoria: Z ministerstwa

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk informuje o rozpoczęciu prac nad zmianą rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014–2020 (Dz.U. 2016 poz. 1196 z późn. zm.) dzięki któremu proces ubiegania się o premie na działalność pozarolniczą będzie łatwiejszy.

Kategoria: Z ministerstwa

W Brukseli 21 marca br. odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), w którym uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Najważniejszymi tematami były Plany Strategiczne WPR, sytuacja na rynkach rolnych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz wniosek Polski dotyczący projektu rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. - czytamy na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kategoria: Z ministerstwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza wszystkich zainteresowanych na kolejne internetowe szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,, które zaplanowane jest na 22 marca 2022 r. w godzinach 10:00-12:00.

Kategoria: Z ministerstwa

Po zakończeniu obrad komisarzy UE nt. Wspólnego europejskiego działania na rzecz bardziej przystępnej cenowo, bezpieczniejszej i zrównoważonej energii Komisja Europejska wydała Komunikat COM(2022) 108 final z 8 marca 2022r.

Log in or Sign up