poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Przedsiębiorcy nie wiedzą, że muszą do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie o tanim prądzie [79 groszy/kWh]

 Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) powinny do 30 listopada 2022 r. złożyć oświadczenie dostawcy prądu. Przedsiębiorcy nie wiedzą o tym terminie.

Jego dotrzymanie, to warunek, aby od 1 grudnia 2022 r. - jako mikroprzedsiębiorcy - mogli korzystać z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh.
Od kiedy tańszy prąd za 79 groszy za 1 kWh?

Często nie wiedzą też, że tańszy prąd jest dostępny od 1 grudnia 2022 r., a nie dopiero w 2023 r.

Trzeba tylko dotrzymać terminu 30 listopada 2022 r.

Wzór: Jak wypełnić oświadczenie o maksymalnej cenie prądu do 785 zł MWh [do 30 listopada 2022 r.]

 

Przykład

Jeżeli oświadczenie złożysz np. Tauronowi, PGE albo Enei 15 grudnia 2022 r., to tańszy prąd będziesz miał od stycznia 2023 r.

Spóźnienie nie odbiera prawa do tańszego prądu. Ale stracisz miesiąc, dwa na wyższych rachunkach za grudzień 2022 r. albo styczeń 2023 r.


Dla kogo tańszy prąd (785 zł MWh)?

Możliwość płacenia za prąd nie 2 zł za 1 kWh, a maksymalnie do 79 groszy, ma każdy przedsiębiorca będący mikroprzedsiębiorcą.

Mikroprzedsiębiorca, to także osoba zarejestrowana w CEIDG, a nie tylko mała spółka z o.o. z KRS.

Wystarczy, że nie zatrudnia więcej niż 10 osób, a jej obroty albo aktywa nie przekraczają  2 mln euro za dwa lata wstecz. Podstawa prawna tych reguł poniżej.
Kim jest mikroprzedsiębiorca?

Dla ustawy o maksymalnej cenie prądu definicję mikroprzedsiębiorcy określa art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Dlatego mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Te warunki spełnia większa większość firm (JDG) zarejestrowanych w CEIDG.
Oświadczenie odbiorcy uprawnionego-Tak fachowo nazywa się oświadczenie, które da przedsiębiorcom z CEIDG tańszy prąd od 1 grudnia 2022 r., a nie jak początkowo sądziliśmy dopiero od 1 stycznia 2023 r. Gwarantowana cena prądu do poziomu 785 zł/MWh jest zapewniona do końca 2023 r.

Wszystkie podmioty uprawnione składają oświadczenia na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Pamiętajmy, że złożenie oświadczenia, to nie jest obowiązek. To tylko możliwość. Więc nikt nam o niej nie będzie przypominał. Oświadczenie nie jest też wnioskiem. Nie jest to rodzaj podania, które np. Tauron, Enea lub PGE rozpatrują. O nic się nie staramy w przedsiębiorstwach energetycznych. Jest to dla nich informacja o:

    spełnianiu warunków ustawowych dla tańszego prądu,
    licznikach prądu, na których np. Tauron, Enea lub PGE mają zastosować jego gwarantowane ceny.

Bez tej informacji energetycy nie będą wiedzieli u kogo i jakie zastosować stawki za prąd. 

Wzór oświadczenia znajduje się w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego – Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2299

Poniżej wzór oświadczenia w formacie PDF do ściągnięcia:

Wzór: maksymalna cena prądu 785 zł / 1 MWh

Pamiętaj, że tańszy prąd jest na punkt poboru energii (PPE). W oświadczeniu wskażesz więc każdy posiadany przez Twoją firmę licznik i datę zawarcia umowy.

Jak wynika z wykazu skorzysta z tańszego prądu:

Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;

Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.


Czy można złożyć oświadczenie przez Internet?

Tak, ale trzeba dysponować odpowiednim podpisem. Oświadczenie w postaci elektronicznej opatruje się:

    kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
    podpisem zaufanym albo
    podpisem osobistym

i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Źródło informacji: Infor.pl

Log in or Sign up