poniedziałek, 24 czerwiec 2024
GUS: Zbiory jabłek przekroczyły 3,8 mln ton

 Zbiory z sadów jabłoniowych przekroczyły 3,8 mln t i były niemal o 9% niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przebieg warunków pogodowych w trakcie zimy 2022/23 pozwolił roślinom sadowniczym przetrwać okres spoczynku w dobrej kondycji, bez istotnych strat mrozowych. Niskie temperatury w marcu i kwietniu przyczyniły się do opóźnienia wegetacji, co jednocześnie sprzyjało ochronie pąków kwiatowych przed przemarzaniem wczesną wiosną. Intensywność oblotu zapylaczy była jednak niższa niż w ubiegłym roku, co było spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Spadek temperatur powietrza w maju doprowadził do uszkodzeń kwiatów, a susza utrzymująca się w kolejnych tygodniach wywołała silny opad zawiązków. W konsekwencji ilość zawiązanych owoców na wielu plantacjach była mniejsza niż przed rokiem. Powtarzające się okresy relatywnie niskich temperatur oraz długotrwałych opadów deszczu, prowadziły do zwiększonej presji ze strony chorób grzybowych i szkodników. Natomiast ze względu na wysokie ceny środków ochrony roślin i brak odpowiednich warunków pogodowych, intensywność i skuteczność prowadzonych zabiegów były ograniczone. Na przeważającym obszarze kraju warunki pogodowe poprawiły się na przełomie czerwca i lipca, zaś pierwsza połowa sierpnia charakteryzowała się dużą ilością opadów oraz lokalnie występującymi burzami i opadami gradu. Na niektórych plantacjach odnotowano istotne uszkodzenia roślin i owoców. Wysokie temperatury powietrza w drugiej połowie sierpnia, a także ciepłe i słoneczne dni we wrześniu i październiku, sprzyjały dojrzewaniu owoców, m. in. jabłek, gruszek i śliwek.

Zbiory z sadów jabłoniowych przekroczyły 3,8 mln t i były niemal o 9% niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Produkcję gruszek w sadach oceniono na 79 tys. t, tj. o 2% mniej niż przed rokiem, natomiast zbiory śliwek obniżyły się w tym czasie o ok. 5% i wyniosły 126 tys. t.

Produkcję wiśni oszacowano na 168 tys. t, czyli o ponad 8% mniej niż rok wcześniej, zaś zbiory czereśni spadły o przeszło 10% do 69 tys. t.

Łączną produkcję brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich oceniono na niespełna 20 tys. t, czyli o ok. 10% mniej niż przed rokiem.

Zbiory pozostałych owoców z drzew wyniosły prawie 3 tys. t, i były zbliżone do wyniku uzyskanego w 2022 r.

Źródło: GUS

Log in or Sign up