sobota, 13 lipiec 2024
Kategoria: Z Sejmu

Posłowie mają zająć się m.in. projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu. Po zmianie przepisów rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej wysokości. W takim przypadku emeryt będzie zobowiązany do dalszego opłacania w KRUS składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zarówno podstawowej, jak i dodatkowej, w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych.

Kategoria: Z Sejmu

Dziś polscy rolnicy oczekują nie pozorowanego, a realnego wsparcia. Dlatego składamy projekt ustawy zakładający wsparcie do zakupu nawozów: 1000 zł do każdej zakupionej tony nawozów przez rolnika nie wcześniej niż przed 1 października 2021 roku, kiedy nastąpiły drastyczne podwyżki cen nawozów – powiedział w Sejmie poseł PSL, Stefan Krajewski. 

Kategoria: Z Sejmu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ma usprawnić i przyśpieszyć postępowania w sprawach pobytu i pracy cudzoziemców.    

Kategoria: Z Sejmu
W Sejmie trwa posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister rozpoczął obrady od przedstawienia 
analizy budżetu dla
Polski w części odnoszącej się do rolnictwa (WPR) i rozwoju obszarów
wiejskich (Polityka Spójności UE) na lata 2023-2027...
.
Kategoria: Z Sejmu

Dziś podczas obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi omawiana będzie realizacja programów rewitalizacji i odnowy wsi.

Log in or Sign up