poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Truskawkowa grupa kontaktowa Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii analizuje perspektywy

W ramach corocznych spotkań grup kontaktowych ds. produktów Wspólnego Komitetu ds. Owoców i Warzyw Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii, grupa ds. truskawek spotkała się w dniach 4 i 5 kwietnia, omawiała bilans ostatniej kampanii w tych czterech krajach.

Grupa Kontaktowa ds. Truskawek z Francji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii, składająca się z przedstawicieli stowarzyszeń producentów i eksporterów, w tym Freshuelva-Fepex i szefów ich administracji, jest mocno zaangażowana w innowacje technologiczne w celu radzenia sobie z konsekwencjami zmian klimatycznych, które mają bezpośredni wpływ na wszystkie fazy produkcji czerwonych owoców.

Na spotkaniu, które odbyło się w Portugalii, reprezentowane sektory krajów podkreśliły potrzebę wprowadzenia nowych systemów rolnictwa 4.0, takich jak instalacja jednostek kontrolnych do monitorowania danych klimatycznych i faz fenologicznych, w celu określenia najodpowiedniejszych okresów dystrybucji odpowiednich ilości wody i nawozów. w celu dostosowania zużycia wody i składników odżywczych przez uprawy.

Podkreślili również znaczenie inwestowania w badania genetyczne w celu opracowania odmian roślin uprawnych, które są odporne na stres wodny i cieplny, a jednocześnie odpowiadają wymaganiom gustów konsumentów.

Producenci europejscy zgodzili się również wezwać Unię Europejską do większego zaangażowania w zapewnienie dostępu do ich produktów na rynkach europejskich na takich samych warunkach, jak produkty krajów trzecich. W tym sensie wyjaśnili, że wzrost kosztów produkcji, przeciwności klimatyczne oraz wymogi wspólnotowych i lokalnych przepisów fitosanitarnych, z którymi kraje trzecie nie muszą się mierzyć, powodują brak równowagi na głównych europejskich rynkach truskawek, co nie czyni go rentownym.

Na spotkaniu, które odbyło się w Portugalii, producenci zgodzili się również na utworzenie europejskiego rejestru strefowego środków ochrony roślin, aby zharmonizować system rejestracji i zmniejszyć wiele przeszkód, z którymi obecnie się boryka.

Truskawkowa Grupa Kontaktowa przeprowadziła analizę kampanii, w której Freshuelva, przedstawicielka Hiszpanii w tej grupie kontaktowej, za pośrednictwem FEPEX, podkreśliła, że ostatnia kampania spowodowała 10% spadek eksportu, głównie z powodu przeciwności klimatycznych, które wystąpiły na początku i na końcu kampanii. Odnosząc się do obecnego, podkreślił, że obsadzone hektary zmniejszyły się o 3%, wskazując na "wielką niepewność", z jaką mierzy się ten rok, który rozpoczął się już od problemów w sadzeniu, które zmusiły 30% roślin do przesadzenia ze względu na przeciwności klimatyczne.

Ze swojej strony sektor francuski, kierowany przez szefa Stowarzyszenia Organizacji Producentów Truskawek we Francji, AOP Fraise de France, Xaviera Masa, zwrócił uwagę na trudności produkcyjne w ostatniej kampanii, w wyniku której 60 000 ton przeznaczono wyłącznie do konsumpcji krajowej. Francja zwróciła uwagę na znaczny wzrost kosztów własnych francuskich truskawek w ramach obecnej kampanii, w której liczba hektarów zasianych truskawek pozostaje stabilna.

Włoska delegacja, złożona z przedstawicieli firm i organizacji takich jak Fruitimprese, Italia Ortofrutta czy Confragricoltura, zaznaczyła, że kampania truskawkowa w 2023 roku była bardzo satysfakcjonująca. Rynek dostrzega wysoką średnią pozycję włoskiego produktu, w związku z czym uzyskane ceny zostały dobrze wynagrodzone przez producentów. Jednak do 2024 roku Włochy odnotowują niewielki spadek zainwestowanych powierzchni, a uprawy szklarniowe zyskują jeden punkt procentowy.

Wreszcie, delegacja portugalska poinformowała o niezwykłym wzroście zarówno w hektarach, jak i w tonażu malin, produktu, w którym kraj portugalski zajmuje czołową pozycję. Podkreślili również, że pomimo znacznego wzrostu powierzchni hektarów truskawek w ostatnich latach, Portugalia nadal ma potrzebę importu produktów, zwłaszcza hiszpańskich, aby zaspokoić cały popyt krajowy, podkreślając, że ostatnia kampania była "bardzo skomplikowana ze względu na spadek produkcji, wyższe koszty i większe wymagania klientów".

Grupa kontaktowa przeanalizowała również ewolucję produkcji owoców miękkich w krajach członkowskich, podkreślając zaangażowanie sektora europejskiego w dywersyfikację innych produktów, takich jak maliny, jagody czy jeżyny, na czele z produkcją hiszpańską, która ma jeszcze kilka lat doświadczenia.

Oprócz profesjonalistów z czterech krajów, w spotkaniu grupy kontaktowej ds. truskawek z Francji, Włoch, Portugalii i Hiszpanii wzięli również udział szefowie ministerstw rolnictwa każdego kraju, a następnie cała grupa odwiedziła gospodarstwo rolne i Centrum Innowacji Fataca (INIAV) w Odemira.

Grupa kontaktowa ds. truskawek z Francji, Włoch, Hiszpanii i Portugalii składa się z przedstawicieli stowarzyszeń producentów i eksporterów, w tym Freshuelva-Fepex, oraz szefów ich odpowiednich administracji. Od ponad 20 lat uczestniczy w każdej kampanii i jest jedną z grup kontaktowych ds. produktów utworzonych w ramach Wspólnego Komitetu ds. Owoców i Warzyw, którym zostaną teraz przedłożone główne wnioski z tego posiedzenia.

Źródło: (fepex.es)

Log in or Sign up