sobota, 13 lipiec 2024
Co z T.B Fruit?

Grupa T.B. Fruit jest znana jako jeden  z    największych w   Europie    producent koncentratów  owocowych,   używanych  do produkcji  soków,  która   dysponuje ośmioma     nowoczesnymi       zakładami       przetwórczymi,     zlokalizowanymi na Ukrainie,  w Mołdawii  i Polsce: na Lubelszczyźnie  w Annopolu, Dwikozach  i na Mazowszu   w  Brzostowcu.

Zakład   od dłuższego  czasu  borykał się  jednak z problemami     finansowymi, jednak mimo to funkcjonował i dalej oszukiwał setki sadowników   biorąc  od nich towar i nie  wypłacając za  niego pieniędzy. Zobowiązania     wobec sadowników   i firm skupujących   owoce   sięgają  kilkudziesięciu milionów   złotych.   Brak  zwrotu należnych  im pieniędzy  będzie równoznaczne  z  ich  bankructwem.

W związku z powyższym Związek Sadowników RP zwrócił  się  z wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie odpowiednich    mechanizmów w  celu wyegzekwowania  należności   finansowych   wyżej        wymienionym   podmiotom. Ponadto zawnioskowaliśmy, aby  zwrot  środków  podmiotom    prywatnym    odbywał  się  przed zwrotem   należności wobec  instytucji     państwowych takich jak  banki,  urzędy skarbowe,  celne, etc.

Poza tym zwróciliśmy uwagę na fakt, iż biorąc pod lupę wartość majątku Grupy TB Fruit i zobowiązania wobec wierzycieli celowym byłoby włączenie  przetwórni w Annopolu, Dwikozach i Brzostowcu  do    Narodowego Holdingu  Spożywczego.

Log in or Sign up