poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Ustawa dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy

Wczoraj uczestniczyliśmy w spotkaniu on-line przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z pracodawcami zainteresowanymi zatrudnianiem obywateli Ukrainy.

 Zostały poruszone kwestie ułatwień proceduralnych w obecnej trudnej sytuacji. ,,Wsparcie, które przygotowujemy wspólnie z ZUS związane jest z zabezpieczeniem i przede wszystkim otwarciem rynku pracy. Obywatele Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny, będą mieli swobodny dostęp do polskiego rynku pracy" powiedziała Minister Marlena Maląg.

Ministerstwo rozpoczęło pracę nad  specustawą, która ma szybko uregulować status uchodźców z Ukrainy. W projekcie specustawy wprowadzone zostanie rozwiązanie, które umożliwi swobodny dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Aby z niego skorzystać, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy temu cudzoziemcowi na okres do 24 miesięcy. 

Log in or Sign up