sobota, 28 maj 2022
Kategoria: Informacje związkowe

W 2021r. wolumen eksportu jabłek z Polski wyniósł 921,9 tys. ton o wartości ponad 1,6 mld zł. Dotychczas największymi odbiorcami naszych jabłek były rynki wschodnie tzn. Rosja, Białoruś, Kazachstan. Niestety z uwagi na aktualną sytuację
polityczno – gospodarczą te kierunki są dla nas praktycznie nieosiągalne.

Od kilku lat, dzięki intensywnym działaniom promocyjnym prowadzonym w głównej mierze przez Związek Sadowników RP największym importerem naszych jabłek jest Egipt.

Kategoria: Informacje związkowe

W ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy spadek eksportu gruszek w porównaniu z kwietniem 2021 roku z 5186.793 t do wartości 1052.312 t.

Kategoria: Informacje związkowe

 Podobnie jak w poprzednich miesiącach eksport polskich jabłek w marcu 2022 roku  odnotował znaczący spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Kategoria: Informacje związkowe

Uprawa jabłek w Szwecji, według danych Eurostat, zajmuje 1,57 tys. ha i powierzchnia ta wzrosła w ostatnich 5 latach średnio rocznie o około 2,3%. Według danych Eurostat w 2020 roku w Szwecji, wyprodukowano 29,3 tys. ton jabłek. Jednocześnie w oparciu o dane WAPA, w 2021 roku produkcja w Szwecji ma wynieść 27 tys. ton jabłek

Kategoria: Informacje związkowe

 Polskie sadownictwo przeżywa obecnie bardzo trudny moment, spowodowany głównie embargiem na eksport jabłek do Białorusi. To bardzo ważny rynek zbytu, bo trafiało tam- obok Egiptu- najwięcej polskich jabłek. W roku ubiegłym według oficjalnych danych było to 117477,36 ton . Do tego należałoby dodać pewną ilość, która trafiała na ten rynek nieoficjalnymi kanałami. Mogło to być nawet kilkadziesiąt tysięcy ton dodatkowej  ilości owoców ponad to co podają oficjalne dane. Obowiązujący od 1 stycznia zakaz całkowicie zahamował wysyłki i oznacza pojawienie się ogromnej nadwyżki, której nie ma gdzie sprzedać. Pamiętać też należy, że wprowadzony w 2014 roku zakaz wysyłek do Rosji do tej pory odciska swoje negatywne piętno. To wszystko powoduje, że najwięksi odbiorcy wykorzystują sytuację do zaniżenia cen zakupu. Są to głównie importerzy w innych krajach i sieci handlowe w Polsce.

Kategoria: Informacje związkowe

Areał wykorzystywany w Szwajcarii pod uprawy jabłek uległ zmniejszeniu w ciągu ostatnich dwóch dekad. W 2002 r. jabłka uprawiano na 4,47 tys. ha, natomiast według danych za 2020 r. powierzchnia uprawy jabłek w Szwajcarii wyniosła o około 1/5 mniej i zajmuje 3,66 tys. ha. Według Swiss Fruit Association Schweizer Obstverband zbiory jabłek w 2021 r. wyniosą 120,09 tys. t, czyli o 14% niższe niż rok wcześniej. Za to w poprzednich 5 latach produkcja jabłek w Szwajcarii wzrosła średnio rocznie o 0,7%. Według doniesień z rynku ilość jabłek na drzewach jest nieco większa, a rozmiary owoców delikatnie mniejsze, co przekładać będzie się na prawie identyczny plon jabłek jak w 2020.

Kategoria: Informacje związkowe

W minionym miesiącu odnotowaliśmy spadek eksportu gruszek w porównaniu z lutym 2021 roku z 3808.922 t do wartości 1658.171 t.

Kategoria: Informacje związkowe

Związek Sadowników RP zaprasza na spotkanie

Kategoria: Informacje związkowe

 

Związek Sadowników RP oddział w Warce

zaprasza na Spotkanie Sadownicze

w sobotę 5 marca 2022 roku o godzinie 16:00

w sali konferencyjnej Centrum Sportu i Rekreacji w Warce,   ul. Warszawska 45.

Spotkanie z Komisarzem Dacianem Ciolosem -2014
Kategoria: Informacje związkowe

Polskie  sadownictwo  przeżywa  obecnie  bardzo  trudny  moment, spowodowany  głównie  embargiem  na  eksport  jabłek  do  Białorusi.  To  bardzo ważny  rynek  zbytu,  bo  trafiało  tam    - obok  Egiptu    - najwięcej  polskich  jabłek.

Log in or Sign up