poniedziałek, 26 wrzesień 2022
Kategoria: Informacje związkowe

 W sadownictwie kilkanaście lat temu pojawił się kryzys związany z brakiem chętnych Polaków do pracy w tej branży. Problemy te udało się rozwiązać dzięki zmianie przepisów i ułatwieniach w zatrudnieniu obywateli Ukrainy. Tym sposobem sadownicy od lat zatrudniają w swoich gospodarstwach cudzoziemców. Niestety w związku z panującą sytuacją na Ukrainie pojawiły się narastające problemy z pozyskaniem pracowników sezonowych, które zebranie tegorocznych plonów na czas stawiają pod znakiem zapytania.

Poza tym sadownicy zgłaszają problemy z przyjazdem pracowników posługujących się paszportem biometrycznym, który ze względu na panująca sytuację na Ukrainie jest dużym ułatwieniem. W związku z powyższym zwracamy uwagę na potrzebę zmiany przepisów dotyczących pobytów krótkoterminowych w Polsce w ruchu bezwizowym. Według aktualnych przepisów jeśli pobyt krótkoterminowy w Polsce w ruchu bezwizowym lub na podstawie wizy Schengen typ C lub na podstawie
 tzw. stampili Wojewody trwał (w okresie kontrolnym 180 dni wstecz) łącznie 90 dni lub więcej wjazd do Polski może być realizowany tylko na podstawie wizy długoterminowej krajowej typ D lub należy odczekać min. 90 dni za granicą by
móc ponownie wjechać do Polski w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego.

Mając na uwadze powyższe, zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę lub złagodzenie tych przepisów, tak aby wjazd do Polski był możliwy w ruchu bezwizowym bez konieczności odczekania min. 90 dni. Obywatele Ukrainy pracując w gospodarstwach sadowniczych są często jedynymi osobami zarabiającymi na rodzinę. Należy zwrócić uwagę, iż u naszych sąsiadów trwa wojna, występują różne nieprzewidziane okoliczności, które mogą zmusić obywateli Ukrainy na krótki powrót do domu, chociażby w celu przekazania rodzinie zarobionych pieniędzy -należy pamiętać, iż wiele rodzin zostało rozdzielonych. W momencie, gdy taki obywatel, który przebywał w Polsce 90 dni musi wrócić na Ukrainę zostaje zmuszony wybierać czy zostać w Polsce czy jechać przez co narazi swoje życie i skaże się na 3 miesięczne oczekiwanie na froncie wojny bez możliwości zarobku. Uważamy, iż należy zmienić ten zapis, aby osoby w ruchu bezwizowym mogły wjechać do Polski bez konieczności odczekania min. 90 dni wnioskujemy o zniesienie zakazu kilkukrotnego wjazdu na podstawie paszportu biometrycznego.

 

Kategoria: Informacje związkowe

 To nie będzie rok rekordowych zbiorów jabłek. Nie było co prawda masowych przymrozków, ale jednak zawiązanie owoców nie było rewelacyjnie wysokie - mówi serwisowi sadyogrody.pl Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.

Kategoria: Informacje związkowe

W związku z tragedią gradobicia jaka dotknęła w dniu 28 czerwca 2022r. gminy: Biała Rawska i Błędów zwróciliśmy się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zastosowanie nadzwyczajnych mechanizmów pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

Kategoria: Informacje związkowe

Wyjazd wakacyjny dla dzieci w dniach 20-28 lipca.

Zapraszamy do kontaktu: 48 664 37 79

Kategoria: Informacje związkowe

Według danych Eurostatu, w ostatnich 5 latach zaobserwowano średniorocznie 0,79% spadku powierzchni uprawy truskawek w Polsce, podczas gdy wielkość zbiorów spadała o ponad 3 rocznie. Oznacza to, że zmniejszona powierzchnia uprawy częściowo rekompensowana jest przez większą produktywność upraw. Spadek wielkości produkcji wciąż przybiera na sile. W 2021 r. produkcja zmniejszyła się aż o 16,5% do poziomu 150 tys. t. Pomimo tego spadku, truskawki wciąż zajmują około 15% areału produkcji owoców w Polsce.

Kategoria: Informacje związkowe

W 2021r. wolumen eksportu jabłek z Polski wyniósł 921,9 tys. ton o wartości ponad 1,6 mld zł. Dotychczas największymi odbiorcami naszych jabłek były rynki wschodnie tzn. Rosja, Białoruś, Kazachstan. Niestety z uwagi na aktualną sytuację
polityczno – gospodarczą te kierunki są dla nas praktycznie nieosiągalne.

Od kilku lat, dzięki intensywnym działaniom promocyjnym prowadzonym w głównej mierze przez Związek Sadowników RP największym importerem naszych jabłek jest Egipt.

Kategoria: Informacje związkowe

W ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy spadek eksportu gruszek w porównaniu z kwietniem 2021 roku z 5186.793 t do wartości 1052.312 t.

Kategoria: Informacje związkowe

 Podobnie jak w poprzednich miesiącach eksport polskich jabłek w marcu 2022 roku  odnotował znaczący spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Kategoria: Informacje związkowe

Uprawa jabłek w Szwecji, według danych Eurostat, zajmuje 1,57 tys. ha i powierzchnia ta wzrosła w ostatnich 5 latach średnio rocznie o około 2,3%. Według danych Eurostat w 2020 roku w Szwecji, wyprodukowano 29,3 tys. ton jabłek. Jednocześnie w oparciu o dane WAPA, w 2021 roku produkcja w Szwecji ma wynieść 27 tys. ton jabłek

Kategoria: Informacje związkowe

 Polskie sadownictwo przeżywa obecnie bardzo trudny moment, spowodowany głównie embargiem na eksport jabłek do Białorusi. To bardzo ważny rynek zbytu, bo trafiało tam- obok Egiptu- najwięcej polskich jabłek. W roku ubiegłym według oficjalnych danych było to 117477,36 ton . Do tego należałoby dodać pewną ilość, która trafiała na ten rynek nieoficjalnymi kanałami. Mogło to być nawet kilkadziesiąt tysięcy ton dodatkowej  ilości owoców ponad to co podają oficjalne dane. Obowiązujący od 1 stycznia zakaz całkowicie zahamował wysyłki i oznacza pojawienie się ogromnej nadwyżki, której nie ma gdzie sprzedać. Pamiętać też należy, że wprowadzony w 2014 roku zakaz wysyłek do Rosji do tej pory odciska swoje negatywne piętno. To wszystko powoduje, że najwięksi odbiorcy wykorzystują sytuację do zaniżenia cen zakupu. Są to głównie importerzy w innych krajach i sieci handlowe w Polsce.

Log in or Sign up