poniedziałek, 24 czerwiec 2024
ZAWALCZMY RAZEM O NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ !

Sieci supermarketów po raz kolejny podejmują radykalne działania 
zmierzające do obniżenia cen jabłek dla producentów,  wykorzystują również w tym celu obowiązujące od 1 stycznia br. embargo na eksport polskich jabłek do Białorusi.


Galopujące koszty produkcji takie jak: prąd, paliwo, nawozy, środki ochrony roślin i siła robocza w połączeniu z niskimi cenami jabłek doprowadzą do upadku tysięcy  polskich  gospodarstw. 
Uszanujmy siebie i swoją pracę nie oddając towaru za bezcen!

Wszystkich, którym zależy na przetrwaniu i prowadzeniu w kolejnych latach gospodarstwa wzywamy do udziału w proteście przed centrum dystrybucyjnym jednej z największych sieci handlowych w Polsce. 


Instytucje państwowe takie jak Ministerstwo Rolnictwa czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie podejmują żadnych kroków w kierunku zaprzestania tych praktyk będących w naszym odczuciu na pograniczu prawa. 


Taka jest brutalna rzeczywistość, na którą jeszcze w tej chwili mamy choćby minimalny wpływ.


W tym trudnym czasie zjednoczmy się i zawalczmy razem o dalszy los polskiego sadownictwa !!!!

Log in or Sign up