wtorek, 18 styczeń 2022
Kategoria: Z UE


AFRUCAT będzie kontynuował w 2022 r. uwrażliwianie nabywców na korzyści płynące ze spożywania jabłek produkowanych w Hiszpanii.

Kategoria: Z UE

Ku przerażeniu branży opakowaniowej we Francji w sobotę wszedł w życie zakaz używania plastiku do pakowania różnych owoców i warzyw.

Ekolodzy od dawna prowadzą kampanię przeciwko jednorazowym plastikom, ponieważ zanieczyszczenie pogarsza się na całym świecie.

Kategoria: Z UE

WAPA, Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek, opublikowało  zaktualizowaną prognozę upraw jabłek i gruszek na półkuli północnej. 

W grudniu WAPA konsoliduje prognozy produkcji jabłek i gruszek na półkuli północnej opublikowane w sierpniu. Ponieważ sezon jest w pełnym rozkwicie i zbiory są zakończone, WAPA informuje o najnowszych wydarzeniach w zakresie jabłek i gruszek na półkuli północnej, jednocześnie przygotowując prognozę dla półkuli południowej 2022, która zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu lutego z okazji Walnego Zgromadzenia WAPA. Ogólnie rzecz biorąc, badanie krajów przeprowadzone przez WAPA obejmuje produkcję 81 mln ton jabłek i 23 mln ton gruszek.

zdj.Freshfel
Kategoria: Z UE

W połowie grudnia eksperci z całej Europy i członkowie łańcucha dostaw dokonali przeglądu najnowszych trendów konsumpcyjnych w 12 państwach członkowskich UE oraz Wielkiej Brytanii. Warsztaty Freshfel Europe dostarczyły dogłębnego przeglądu sytuacji konsumpcyjnej z różnych perspektyw. Inspiracją do spotkania były wyniki paneuropejskiego badania dotyczącego ewolucji profilu konsumentów w 11 państwach członkowskich, które dotyczyło różnicy wieku i różnicy płci, dostosowania modelu biznesowego w nadzwyczajnym czasie pandemii COVID-19, zrozumienia paradoksu między lokalnym zapotrzebowaniem na rozwój online a postrzeganiem przez konsumentów modnych haseł dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Kategoria: Z UE

Wczoraj Rada ds. Rolnictwa przyjęła konkluzje w sprawie planu awaryjnego Komisji Europejskiej w zakresie zapewnienia dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego w czasach kryzysu. Celem planu jest przygotowanie się na potencjalne przyszłe wyzwania, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe, problemy ze zdrowiem roślin i zwierząt oraz niedobory kluczowych surowców, takich jak nawozy, energia i siła robocza, które mogą zagrozić bezpieczeństwu żywności w UE.

Log in or Sign up