sobota, 13 lipiec 2024
Kategoria: Z UE

W Hiszpanii produkowane jest około 4,5% wszystkich jabłek produkowanych w Unii Europejskiej. Według danych Eurostat, w Hiszpanii jabłka produkowane są na około 30 tys. hektarów i w ostatnich 5 latach średniorocznie powierzchnia uprawy zmniejsza się o około 1%. Również zbiory jabłek zmniejszały się w ostatnich 5 latach o około 3% średniorocznie. A według danych WAPA w 2021 roku w Hiszpanii miało zostać zebrane 543 tys. ton jabłek, czyli o 4% więcej niż w roku ubiegłym.

Kategoria: Z UE

Komisja Europejska przyjęła wczoraj tymczasowe kryzysowe ramy prawne umożliwiające państwom członkowskim wykorzystanie elastyczności przewidzianej w przepisach dotyczących pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. 

Kategoria: Z UE

Sektor świeżych owoców i warzyw narażony jest na bezprecedensowe warunki biznesowe wynikające ze zwiększonych kosztów w następstwie pandemii Covid-19 i geopolityki dotyczącej wschodniej części kontynentu europejskiego.

Kategoria: Z UE

Jak informowaliśmy wczoraj, Freshfel Europe wezwało Komisję do podjęcia działań na rzecz wsparcia sektora w związku z białoruskim  embargiem . Poniżej prezentujemy bardziej szczegółowo propozycje Freshfel skierowane do Komisji Europejskiej.  

Przypominamy, że Związek Sadowników RP jako członek Freshfel  wnioskował  o wprowadzenie mechanizmu wycofywania owoców i  zintensyfikowania  działań promocyjnych na innych rynkach w związku z trudną sytuacją w jakiej znaleźli się polscy sadownicy po wprowadzeniu zakazu.

Kategoria: Z UE

Białoruskie embargo rozpoczęło się 1 stycznia 2022 r. i zagrozi pozycji unijnego biznesu eksportowego świeżych produktów.

Log in or Sign up