niedziela, 29 styczeń 2023
Kategoria: Aktualności

Przy zmianach związanych z "Zielonym Ładem" będzie rosło zainteresowanie plantatorów zakładaniem nasadzeń ekologicznych. Już dziś wiadomo, że zupełnie inne jest w takiej produkcji owoców podejście do nawożenia i ochrony roślin przez szkodnikami i chorobami. 
Na wyzwania związane z potencjalnymi trudnościami dla plantatorów odpowie projekt prowadzony w Instytut Ogrodnictwa - PIB "Kształtowanie odporności roślin jagodowych w uprawie ekologicznej poprzez poprawę bioróżnorodności i innowacyjne strategie gospodarowania"-informuje Instytut ogrodnictwa -PiB

Kategoria: Aktualności

Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się  w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy.

Kategoria: Aktualności

W poniedziałek odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Owoców i Warzyw COPA COGECA. Jednym z punktów obrad była sytuacja rynkowa w związku z białoruskim embargiem.

Kategoria: Aktualności

Po raz kolejny Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników, do udziału Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Kategoria: Aktualności

We wtorek 8 lutego odbyło się zwykłe posiedzenie Stowarzyszenia Assomela, w celu oceny sytuacji na rynku i czynników, które na niego wpływają, przede wszystkim wzrost kosztów i problemów w sektorze logistycznym,

Kategoria: Aktualności

Do wyliczenia poziomu spożycia jabłek w krajach Unii Europejskiej oraz Szwajcarii wykorzystaliśmy potrzebne dane dotyczące produkcji, eksportu oraz importu jabłek, tak aby móc określić poziom konsumpcji krajowej.

Kategoria: Aktualności

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił  w Sejmie RP informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.W posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestniczyli również przedstawiciele rolników.

Kategoria: Aktualności

           Gruszki wśród produkowanych w Polsce owoców generalnie nie mają dużego udziału. W 2020 roku, wg danych EUROSTAT, powierzchnia pod sadami gruszowymi zajmowała w naszym kraju 9,17 tys. ha, czyli ok 3% całkowitej powierzchni uprawy owoców w Polsce.

zdj.fashionfoods.nz
Kategoria: Aktualności

​​Snazzy Fruit Company uzyskała prawa do eksportu nowo skomercjalizowanej odmiany jabłek Roxy™ wyhodowanej przez  - Fashion Foods Limited.

Kategoria: Aktualności

- Według danych ARR, Agencja w 2014 wypłaciła  ponad 25,2 mln zł z tytułu tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw w związku  z wprowadzeniem rosyjskiego embarga 

- W 2015 r. ARR z tytułu wsparcia wypłaciła  286,2 mln zł .

- W 2016 r. ARR wypłaciła -  577 mln zł.

- Jak obrazuje powyższy wykres z końca 2016 roku    -  4 transze pomocy to kwota  884,9  mln zł

Następnie w  2017(od stycznia do sierpnia), zgodnie z danymi ARR  w ramach realizacji piątej transzy pomocy wypłacono kolejne  161 330 tys. zł

 

Źródło:opracowanie ARR

 

 

Kategoria: Aktualności

Naukowcy z Instytutu Ogrodnictwa Subtropikalnego i Śródziemnomorskiego La Mayora będą pracować nad europejskim projektem mającym na celu poprawę jakości i przystosowanie upraw truskawek, malin i borówek do skutków zmian klimatu.

Log in or Sign up