niedziela, 29 styczeń 2023
Kategoria: Aktualności

Freshfel Europe napisał do Komisji Europejskiej podsumowując obawy dotyczące wielorakich konsekwencji embarga dla świeżych produktów. Stowarzyszenie wezwało władze UE do podjęcia kroków wspierających sektor w tej sytuacji.

Kategoria: Aktualności

Nie do końca zdajemy sobie jeszcze sprawę jakie straty spowoduje dla naszego sektora  utrata rynku białoruskiego.. W tej chwili najlepszym pomysłem za którym optujemy, będzie wprowadzenie mechanizmów podobnych, jak w przypadku zakazu wprowadzonego przez Federację Rosyjską w 2014 roku.. Wtedy wycofywanie owoców przez organizacje charytatywne na rzecz ludności ubogiej zakończyło się sukcesem, udało się zatrzymać spadek cen w całej Unii Europejskiej.

Kategoria: Aktualności

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Kategoria: Aktualności

Przez wiele lat borówka wysoka (Vaccinium corymbosum) gatunek o coraz większym znaczeniu gospodarczym dla Polski, uważana była za tolerancyjną
lub nawet odporną na stresy pochodzenia biotycznego. Jednak w ostatnich sezonach potwierdzono występowanie wielu chorób pochodzenia grzybowego,
które są jednym z najważniejszych czynników ograniczających wielkość i jakość plonu innych roślin jagodowych. Coraz większego znaczenia nabierają choroby
bakteryjne, co niewątpliwie wiąże się ze zmianami klimatu oraz międzynarodowym obrotem materiałem roślinnym, stwarzającym zagrożenia zawleczenia, nie
występujących dotychczas w Polsce, patogenów roślin.

Kategoria: Aktualności

Po kilku słabszych latach, zbiory owoców jagodowych  w Brandenburgii były w 2021 bardzo wysokie. Według informacji Urzędu Statystycznego Berlin-Brandenburg zebrano więcej owoców niż kiedykolwiek wcześniej – 4096 ton. Rok wcześniej było to ok 2 tys. ton.

Kategoria: Aktualności

Atrakcyjna odmiana gruszki wywodząca się z programu hodowlanego Bawarskiego Centrum Sadownictwa i Hodowli Owoców według producentów spełni oczekiwania konsumentów.

Kategoria: Aktualności

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2021 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Kategoria: Aktualności

Diaporthe eres, znany wcześniej jako D. perniciosa,jest stadium workowym grzyba Phomopsis mali. Do niedawna pojedyncze wzmianki dotyczące występowania patogena na jabłoniach w Polsce dotyczyły jedynie chorób kory i drewna. W ostatnich latach w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym stwierdzono występowanie D. eres również na jabłkach w czasie przechowywania owoców. Tożsamość grzyba wyizolowanego z gnijących jabłek potwierdzono w badaniach molekularnych.

Kategoria: Aktualności

Przy przygotowaniu Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na 2022 rok opieraliśmy się na wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa (do dnia 10.12.21). Tuż przed końcem 2021 roku, ale już po oddaniu Programu do druku, ukazały się na ww.
stronie następujące etykiety nowych środków, które będzie można stosować w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym :

Kategoria: Aktualności

ŻukBot to autonomiczny robot rolniczy.

Rozpoznaje chwasty i odróżnia od rośliny uprawianej na danym polu, dzięki temu możliwe są precyzyjne zabiegi herbicydami, analizuje rośliny pod kątem objawów chorobowych.

Kategoria: Aktualności

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych

Log in or Sign up