piątek, 22 wrzesień 2023
Kategoria: Aktualności

Ten sezon, mimo utraty najważniejszych rynków zbytu może być szansą na podreperowanie sytuacji finansowej producentów jabłek. Zbiory w naszym kraju będą zdecydowanie niższe niż w ubiegłym sezonie i niższe niż wynosi średnia wieloletnia.

Kategoria: Aktualności

Zaczęły się zbiory późnych malin. Duży ruch także w sadach, gdzie rwane są wczesne odmiany jabłek. Plon zależy od nawadniania i aury, która niestety w tym roku dla tych owoców nie była zbyt korzystna. Kłopotem jest też brak rąk do pracy przy zbiorach owoców – czytamy na lodz.tvp.pl

Kategoria: Aktualności

W roku szkolnym 2023/2024 dzieci w szkołach otrzymają dodatkowe porcje soków z jabłek oraz malin. Rada Ministrów przyjęła, przedłożone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, rozporządzenie zwiększające do 10 mln zł finansowanie porcji owoców i warzyw, które są dostarczane do szkół.

Kategoria: Aktualności

Jak powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus w rozmowie z PAP, trwają poszukiwania nowych rynków zbytu dla jabłek. Podkreślił, że udało się już otworzyć 30 nowych rynków i w tym roku nie powinno być problemem z eksportem tych popularnych owoców.

Kategoria: Aktualności

Zbliża się sezon zbiorów jabłek. O to, jakie są perspektywy na ten sezon i jakie powinny być ceny portal SadyOgrody.pl zapytał Macieja Cybulaka, sadownika spod Opola Lubelskiego.

Kategoria: Aktualności

Rząd zdecydował o zwiększeniu limitów zużycia energii o 1000 kWh po zamrożonych cenach z 2022 roku. Po zmianach limit zużycia dla wszystkich gospodarstw domowych wyniesie 3000 kWh (było 2000 kWh), a dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny 4000 kWh (było 3000 kWh).

Kategoria: Aktualności

Rząd zdecydował o zwiększeniu limitów zużycia energii o 1000 kWh po zamrożonych cenach z 2022 roku. Po zmianach limit zużycia dla wszystkich gospodarstw domowych wyniesie 3000 kWh (było 2000 kWh), a dla rolników i rodzin z Kartą Dużej Rodziny 4000 kWh (było 3000 kWh).

Kategoria: Aktualności

Środki ochrony roślin zawierające abamektynę od 1 kwietnia 2024 roku nie będą mogły być stosowane w sadach i na plantacjach.

Kategoria: Aktualności

Śliwek w tym sezonie jest mniej. Jeśli chodzi o ceny to nie są bardzo niskie, jednak nie ma szans na to, żeby zrekompensować straty - mówi w rozmowie z serwisem www.sadyogrody.pl Maciej Cybulak, sadownik spod Opola Lubelskiego.

Kategoria: Aktualności

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzone zostało ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa – o powierzchni do 5 ha – i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Rolnicy Ci mogą składać żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Kategoria: Aktualności

W odpowiedzi na nasza interwencję dotyczącą zwiększonego importu do Polski owoców z różnych regionów świata, w tym również spoza Unii Europejskiej, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz informuję co następuje:

"Inspekcja Jakości handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (IJHARS) zgodnie ze swoimi kompetencjami, realizuje systematyczne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw na wszystkich etapach obrotu handlowego. W przypadku importu świeżych owoców i warzyw podstawowe przepisy stosowane do kontroli tych produktów określone zostały w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. U. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, ze zm.). Należy podkreślić, że normy handlowe określają między innymi podstawowe wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące znakowania w tym poprawność znakowania krajem pochodzenia, który powinien być podany w oznakowaniu każdego gatunku objętego normami handlowymi UE oraz w dokumentach towarzyszących. Wymagania dotyczące jakości importowanych owoców i warzyw z krajów trzecich nie różnią się od wymagań dla owoców i warzyw uprawianych i wprowadzanych do obrotu w UE.W związku z powyższym każda partia świeżych owoców i warzyw importowana do Polski z krajów trzecich, musi spełniać wymagania jakościowe oraz wymagania dotyczące znakowania, a importerzy zobowiązani są do zgłaszania zamiaru przywozu każdej partii świeżych owoców i warzyw do kontroli granicznej. Niezależnie od kontroli granicznych IJHARS przeprowadza również kontrole na rynku krajowym."

Poniżej przedstawione wyniki kontroli świeżych śliwek (stan na 20.08.2023 r.).
W 2023 roku do kontroli IJHARS zgłoszono 86 partii świeżych śliwek o łącznej masie 1 108 110 kg. Partie pochodziły głównie z Serbii, Turcji i Mołdawii.
W toku kontroli granicznych nie stwierdzono nieprawidłowości w jakości handlowej śliwek. W wyniku ostatnich działań kontrolnych prowadzonych na rynku krajowym sprawdzano jakość handlową różnorodnego asortymentu świeżych owoców i warzyw, w tym 20 partii świeżych śliwek o łącznej masie 1 947 kg. Śliwki pochodziły z Hiszpanii, Turcji, Serbii oraz z Polski. Nieprawidłowości stwierdzono dotychczas w 3 partiach śliwek oferowanych do sprzedaży w detalu i dotyczyły one znakowania, w tym np. braku informacji o kraju pochodzenia.

"W odniesieniu do podmiotów, u których stwierdzono ww. nieprawidłowości, zastosowane zostaną sankcje karne przewidziane prawem.

Reasumując, kontrole jakości handlowej importowanych świeżych owoców i warzyw na bieżąco, zgodnie z napływającymi zgłoszeniami importowymi. Ponadto w związku z
doniesieniami w sprawie wzmożonego importu owoców z różnych regionów świata, w tym również spoza Unii Europejskiej, np.: Serbii, IJHARS realizuje oraz systematycznie monitoruje sytuację w kraju i prowadzi dodatkowo kontrole na rynku krajowym."

Log in or Sign up