wtorek, 18 styczeń 2022
Kategoria: Aktualności

Na podstawie ostatecznych wyników zbiorów Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) podaje, że w 2021 r. zebrano około 1,0 mln ton jabłek. Zbiory były mniej więcej na poziomie roku poprzedniego (-1,8%). W porównaniu ze średnią długoterminową z lat 2011-2020, plony jabłek były wyższe o 4,6% w 2021 roku.

Kategoria: Aktualności

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS

Kategoria: Aktualności

Od 1 lutego, przynajmniej na pół roku, rząd obniży podatek VAT na paliwa do 8 proc. z 23 proc., co ma spowodować spadek cen na stacjach o 60 do 70 gr na litrze - zapowiada w rozmowie z Interią premier Mateusz Morawiecki. Będzie to kosztowało budżet państwa ponad 3 mld zł. To kolejny ruch rządu po cięciu akcyzy w grudniu, co przełożyło się na spadek cen o 20-30 groszy.

Kategoria: Aktualności

Pogoda w 2021 roku przyniosła niespodzianki dla branży owocowej w Niemczech i za granicą. Wiosenne przymrozki i niesprzyjające warunki pogodowe latem niekorzystnie wpłynęły na plony .
W rezultacie towary z importu wpłynęły bardziej do Niemiec i utrudniły marketing niemieckiego asortymentu. Sezon owocowy 2021 nie był udany dla wszystkich producentów owoców w Niemczech. 

Kategoria: Aktualności

Od 1 sierpnia do 26 grudnia 2021 r. z Gruzji wyeksportowano 3800 ton jabłek o wartości 2,5 mln USD jak podaje Ministerstwo Rolnictwa Gruzji.

Prawie wszystkie te jabłka zostały wywiezione do Rosji (3 787 ton).

Kategoria: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Kategoria: Aktualności

WAPA, Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek, opublikowało  zaktualizowaną prognozę upraw jabłek i gruszek na półkuli północnej. 

W grudniu WAPA konsoliduje prognozy produkcji jabłek i gruszek na półkuli północnej opublikowane w sierpniu. Ponieważ sezon jest w pełnym rozkwicie i zbiory są zakończone, WAPA informuje o najnowszych wydarzeniach w zakresie jabłek i gruszek na półkuli północnej, jednocześnie przygotowując prognozę dla półkuli południowej 2022, która zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu lutego z okazji Walnego Zgromadzenia WAPA. Ogólnie rzecz biorąc, badanie krajów przeprowadzone przez WAPA obejmuje produkcję 81 mln ton jabłek i 23 mln ton gruszek.

Kategoria: Aktualności

Wczoraj odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Związek Banków Polskich w związku z wprowadzoną przez Parlament nowelizacją ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Kategoria: Aktualności

Wiodące targi światowego handlu owoców i warzyw zostały przełożone na 5-7 kwietnia 2022 roku.

Obecnie sytuacja w wielu krajach Europy pogarsza się w wyniku czwartej fali wirusa Covid-19. Jednocześnie istnieje duże zainteresowanie branży, aby spotykać się na miejscu i wymieniać poglądy osobiście. Na tym tle Messe Berlin zdecydowało się odłożyć FRUIT LOGISTICA na okres po czwartej fali. Oznacza to, że FRUIT LOGISTICA 2022 odbędzie się od wtorku 5 kwietnia do czwartku 7 kwietnia.

Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Kategoria: Aktualności

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

Wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR w 2021 roku 10 159 kół gospodyń wiejskich. Agencja wypłaciła im z tego tytułu blisko 55,9 mln zł pomocy. Dotychczas do ARiMR trafiły 624 sprawozdania.

Log in or Sign up