czwartek, 08 czerwiec 2023
Kategoria: Aktualności

Od dnia 28 stycznia 2023 r. pomocnik rolnika, będący obywatelem Ukrainy w okresie legalnego pobytu na terytorium Polski, może wykonywać w gospodarstwie rolnika wszystkie czynności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej albo pozostające w związku z wykonywaniem tych czynności.

Kategoria: Aktualności

W 2022 r. wydano ponad 2,3 mln pozwoleń różnego typu na podjęcie pracy przez cudzoziemców w Polsce, o ponad 560 tys. mniej niż rok wcześniej. To efekt wojny w Ukrainie i braku możliwości opuszczania jej przez mężczyzn. Widać to zwłaszcza w przypadku oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy. W 2022 r. zarejestrowano nieco ponad 1 mln oświadczeń, z czego 610 tys. dla Ukraińców. Rok wcześniej takich dokumentów pracodawcy złożyli aż 1,9 mln, z czego 1,6 mln przypadło dla Ukraińców – wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Spadła również liczba zezwoleń na pracę, których w 2021 r. było 504 tys., w ubiegłym roku 365 tys. Eksperci Personnel Service wskazują, że lukę po Ukraińcach zaczynają wypełniać obywatele innych krajów, w tym m.in. Indii, Uzbekistanu czy Turcji.

Kategoria: Aktualności

Według danych opublikowanych przez WAPA na dzień 1 stycznia 2023 r. w europejskich chłodniach znajdowało się 4 051 645 ton jabłek, nasze stany magazynowe wynosiły – 1 259 000 ton, czyli o 313 tys. ton mniej względem ubiegłego roku.

Kategoria: Aktualności

Od kilku miesięcy Związek Sadowników RP prowadził intensywne działania mające na celu przywrócenie eksportu polskich jabłek do Egiptu.

Kategoria: Aktualności

O poszukiwaniach zagranicznych rynków zbytu dla polskich jabłek dyskutowano podczas konferencji sadowniczej zorganizowanej w ramach Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które w środę rozpoczęły się w Kielcach.

Kategoria: Aktualności
Targi TSW coraz bliżej, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału:
w Konferencji Sadowniczej, która odbędzie się pierwszego dnia targów TSW (18 stycznia 2023 r. sala numer 3 - Hala D ) oraz
w Konferencji: "Ogrodnictwo ekologiczne i zrównoważone", która odbędzie się drugiego dnia targów TSW (19 stycznia 2023 r. sala numer 1 - Hala F )
Kategoria: Aktualności

Eksport polskich jabłek do Egiptu w grudniu 2022 wyniósł prawie 8,5 tys. ton natomiast w tym samym okresie w roku 2021 był on na poziomie 22,5 tys. ton. Spadek wysyłek jest znaczący.

Kategoria: Aktualności

Od 2023 roku Plan Strategiczny WPR zakłada podejmowanie 5-letnich zobowiązań w ramach interwencji Rolnictwo ekologiczne.

Jest to kontynuacja wsparcia wdrażanego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, to znaczy wsparcia do powierzchni różnych grup upraw tj.: rolniczych, warzywnych, zielarskich, sadowniczych podstawowych, jagodowych, sadowniczych ekstensywnych, paszowych oraz trwałych użytków zielonych (TUZ), prowadzonych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego: w okresie konwersji i po okresie konwersji. Całkowity budżet interwencji na lata 2023-2027 wynosi około 905 mln EUR.

Kategoria: Aktualności

To była walka o możliwość eksportu jabłek z Polski do Egiptu i wszystko wyglądało pozytywnie, mówi Mohamed Marawan, właściciel Sarafruit (polskiego eksportera jabłek): "Zdecydowaliśmy się wstrzymać eksport naszych jabłek do Egiptu od drugiego tygodnia grudnia, ponieważ zgodnie z informacjami, które otrzymaliśmy, sytuacja finansowa zostanie zaktualizowana przez bank centralny Egiptu. Aby przeczekać ogłoszenie, wstrzymaliśmy eksport na jakiś czas. Jednak sytuacja się nie zmieniła, jest taka sama jak wcześniej. Oczywiście bank centralny Egiptu zdecydował się anulować pracę na podstawie akredytywy i oświadczył, że wrócą do pracy przez Cash Against Documents, tak jak było przed dokonaniem zmiany w lutym 2022 r.

Kategoria: Aktualności

Jak wynika z danych WAPA zapasy jabłek w Unii Europejskiej na dzień 1 grudnia 2022 roku wynosiły ok. 4,5 mln ton, rok wcześniej w grudniu 2021 roku było to 4,9 mln ton.

Kategoria: Aktualności
Przypominamy, iż nadal staramy się, aby Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło zmiany umożliwiające zatrudnienie obcokrajowców z Uzbekistanu, Nepalu i Indii.

Log in or Sign up