środa, 21 luty 2024
Kategoria: Aktualności

Polscy sadownicy w ostatnim czasie mają do czynienia z dwoma niekorzystnymi zjawiskami. Po pierwsze zamknięta jest większość tradycyjnych rynków zbytu – w krajach Europy Wschodniej. W związku z tym sytuacja przychodowa producentów jest bardzo trudna - rzadko można uzyskać atrakcyjne ceny, wskutek niemożności sprzedaży na rynki wschodnie. Z drugiej strony rosną koszty produkcji – nawet w porównaniu do konkurencji w krajach Europy Zachodniej, na przykład we Francji, w Niemczech, Belgii czy w Holandii. Najważniejszy czynnik kosztotwórczy to oczywiście energia elektryczna – używana nie tylko np. do nawadniania upraw w okresie suszy – jak obecnie. Najwięcej energii wykorzystuje się jednak do chłodzenia owoców – aby je przez kolejne kilka miesięcy przechowywać. Są też takie koszty, jak nawozy, środki w ochrony roślin czy paliwa rolnicze – które również rosną. –  Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP

Kategoria: Aktualności

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonych w II kwartale 2023 r. planowych kontroli w zakresie jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w zakresie znakowania.

Kategoria: Aktualności

Zbiory jabłek w Polsce będą zdecydowanie niższe niż rok temu, a także niższe niż w poprzednich latach. Szacuje się, że w tym roku sadownicy zbiorą nawet 1 milion ton jabłek mniej niż rok wcześniej. W ubiegłym roku zebrano około 4 miliony ton tych owoców. To już jest bardzo duży spadek produkcji jabłek w Polsce, ale może oznaczać korzystne trendy na rynku. Wszystko będzie zależało od tego, czy na ruchy rynkowe ze strony dużych odbiorców rynek będzie reagować panicznie – czy dostosuje się do niskich cen. Ważne byłoby, aby zmieniać podaż tak, żeby obronić się przed spadkami cen. Dlatego ten sezon powinien być dobry – ale praktyka pokaże, czy sadownicy zakończą go z poczuciem zrobienia dobrego biznesu.

Kategoria: Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), informuje, iż od dnia 6.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Kategoria: Aktualności

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, iż od dnia 5.10.2023 r. do dnia 20.10.2023 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały, w bieżącym roku, szkody w owocujących uprawach drzew owocowych w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy.

Kategoria: Aktualności

Do 16 października br. wydłużony został termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach "premii dla młodych rolników". O wsparcie w wysokości 200 tys. zł na inwestycje w gospodarstwie rolnym mogą się ubiegać się osoby, które nie ukończyły 41 lat. 

Kategoria: Aktualności

Na rynku hurtowym w Broniszach pojawiły się w dużych dostawach maliny niewiadomego pochodzenia. Czy wiadomo skąd przyjechały do Polski? 

Kategoria: Aktualności

Ukraiński wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych dni Ukraina wprowadzi embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski. To odpowiedź na wprowadzenie przez nasz kraj, ale też Węgry i Słowację jednostronnego zakazu importu ukraińskiego zboża – podaje RMF FM.

Kategoria: Aktualności
Koszty produkcji rolnej w Ukrainie są zdecydowanie niższe niż w Polsce. Stąd są atrakcyjne cenowo wobec polskich produktów, które tej konkurencji na otwartym rynku nie są w stanie wygrać. Ewentualne cła czy zakaz importu być może osiągną skutek. Należy jednak myśleć długofalowo o tym, co będzie, kiedy Ukraina zawrze bliższe ustalenia z Unią Europejską, a być może stanie się członkiem Unii Europejskiej. W jaki sposób wtedy polscy producenci rolni, w tym sadownicy, producenci owoców, wytrzymają konkurencję z tanimi produktami z Ukrainy?
Kategoria: Aktualności

W ramach naboru wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) kupionych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. złożono 351 tys. wniosków. 11 września 2023 r. wykonane zostały pierwsze przelewy, a na konta 2,3 tys. rolników trafiło blisko 29 mln zł.

Kategoria: Aktualności

Wobec utraty rynku rosyjskiego dla polskich owoców, szczególnie jabłek, nadal intensywnie szukamy nowych kierunków sprzedaży. Analizując światową politykę, zmiany liczby ludności, rozwój gospodarczy, zachowania konkurencji i geografię nowych nasadzeń, dochodzimy do wniosku, że Azja może być tym miejscem, gdzie jest szansa sprzedać dużo z naszej oferty, szczególnie jabłek.

Log in or Sign up