poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Egipt-jest odpowiedź w sprawie interwencji.

Na początku lipca alarmowaliśmy MRIRW oraz Komisję Europejską o niebezpieczeństwie dla Polskich i unijnych eksporterów w związku z egipskim pakietem opłat importowych, w szczególności opłaty w wysokości 10 % na świeże i suszone owoce. Opłata ta została nałożona przez Egipt na mocy rozporządzenia 31/2023 wydanego w dniu 15
czerwca i obowiązywała tylko w odniesieniu do produktów importowanych, dlatego zwróciliśmy się o pomoc i interwencję ponieważ stawiało to europejskich eksporterów w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej. Komisja Europejska potraktowała nasze doniesienia priorytetowo. 

Dla podsumowania działań KE w tej sprawie otrzymaliśmy odpowiedź od Valdisa DOMBROVSKIS Wiceprzewodniczącego wykonawczego : "ze względu na pilny charakter tej sprawy Komisja Europejska podjęła aktywną współpracę z Egiptem w celu rozwiązania problemów poruszonych w Pańskim piśmie. Po wprowadzeniu przez Egipt wspomnianych opłat Komisja Europejska - przy współudziale Przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Egipcie - podniosła tę kwestię, między innymi, w rozmowach z egipskim Ministerstwem Handlu. W następstwie tych działań Egipt, decyzją ministra finansów, zniósł powyższe opłaty z dniem 8 września w odniesieniu do towarów pochodzących z Unii Europejskiej. Służby Komisji Europejskiej będą nadal ściśle monitorować pełne wdrożenie tej decyzji. Eksperci Komisji Europejskiej pozostają do Pańskiej dyspozycji w razie dalszych pytań w tej sprawie"

Log in or Sign up