sobota, 13 lipiec 2024
Wjazd cudzoziemców - interweniujemy w Ministerstwie

 W sadownictwie kilkanaście lat temu pojawił się kryzys związany z brakiem chętnych Polaków do pracy w tej branży. Problemy te udało się rozwiązać dzięki zmianie przepisów i ułatwieniach w zatrudnieniu obywateli Ukrainy. Tym sposobem sadownicy od lat zatrudniają w swoich gospodarstwach cudzoziemców. Niestety w związku z panującą sytuacją na Ukrainie pojawiły się narastające problemy z pozyskaniem pracowników sezonowych, które zebranie tegorocznych plonów na czas stawiają pod znakiem zapytania.

Poza tym sadownicy zgłaszają problemy z przyjazdem pracowników posługujących się paszportem biometrycznym, który ze względu na panująca sytuację na Ukrainie jest dużym ułatwieniem. W związku z powyższym zwracamy uwagę na potrzebę zmiany przepisów dotyczących pobytów krótkoterminowych w Polsce w ruchu bezwizowym. Według aktualnych przepisów jeśli pobyt krótkoterminowy w Polsce w ruchu bezwizowym lub na podstawie wizy Schengen typ C lub na podstawie
 tzw. stampili Wojewody trwał (w okresie kontrolnym 180 dni wstecz) łącznie 90 dni lub więcej wjazd do Polski może być realizowany tylko na podstawie wizy długoterminowej krajowej typ D lub należy odczekać min. 90 dni za granicą by
móc ponownie wjechać do Polski w ruchu bezwizowym na podstawie paszportu biometrycznego.

Mając na uwadze powyższe, zwróciliśmy się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z wnioskiem o zmianę lub złagodzenie tych przepisów, tak aby wjazd do Polski był możliwy w ruchu bezwizowym bez konieczności odczekania min. 90 dni. Obywatele Ukrainy pracując w gospodarstwach sadowniczych są często jedynymi osobami zarabiającymi na rodzinę. Należy zwrócić uwagę, iż u naszych sąsiadów trwa wojna, występują różne nieprzewidziane okoliczności, które mogą zmusić obywateli Ukrainy na krótki powrót do domu, chociażby w celu przekazania rodzinie zarobionych pieniędzy -należy pamiętać, iż wiele rodzin zostało rozdzielonych. W momencie, gdy taki obywatel, który przebywał w Polsce 90 dni musi wrócić na Ukrainę zostaje zmuszony wybierać czy zostać w Polsce czy jechać przez co narazi swoje życie i skaże się na 3 miesięczne oczekiwanie na froncie wojny bez możliwości zarobku. Uważamy, iż należy zmienić ten zapis, aby osoby w ruchu bezwizowym mogły wjechać do Polski bez konieczności odczekania min. 90 dni wnioskujemy o zniesienie zakazu kilkukrotnego wjazdu na podstawie paszportu biometrycznego.

 

Log in or Sign up