wtorek, 05 lipiec 2022


AFRUCAT będzie kontynuował w 2022 r. uwrażliwianie nabywców na korzyści płynące ze spożywania jabłek produkowanych w Hiszpanii.


W 2022 roku Stowarzyszenie Firm Owocowych Katalonii, AFRUCAT, będzie nadal rozwijać kampanię komunikacyjną w sieciach, aby uwrażliwić nabywców na korzyści płynące ze spożywania jabłek produkowanych w Hiszpanii, m.in. zmniejszenie emisji CO2 !
Obecnie Hiszpania importuje ponad 200 000 ton jabłek rocznie, co odpowiada 40% spożycia, głównie z Francji, Włoch, Portugalii i Polski, co odpowiada emisji 10 milionów kilogramów CO2, według AFRUCAT, który niedawno przeprowadził badanie na temat środowiskowych konsekwencji importu jabłek.
Jak podaje Afrucat: W Hiszpanii mamy różne obszary geograficzne o doskonałych warunkach klimatycznych, które produkują jabłka i gruszki przez długi okres roku, co pozwala nam odpowiadać na potrzeby konsumentów.
 Oprócz konsekwencji importu jabłek dla środowiska, kupowanie owoców wyprodukowanych poza Hiszpanią wiąże się z wyższą ceną. Na przykład w przypadku jabłek Golden jabłka importowane kosztują około 3 €/kg, podczas gdy jabłka hiszpańskie kosztują 1,5 €/kg. To samo dzieje się w pozostałych odmianach. Gala czy Fuji również mają znaczną różnicę w cenie, odpowiednio 2 €/kg vs 1,5 €/kg i 2,5 €/kg vs 2 €/kg.
Kampania komunikacyjna rozpoczęła się w listopadzie 2021 r. i składa się głównie z dwóch filmów, które w 2022 r. zostaną również wyemitowane w sieciach społecznościowych, aby uwrażliwić konsumentów na znaczenie spożywania jabłek wyprodukowanych w Hiszpanii. !

Źródło: Fepex

Log in or Sign up