poniedziałek, 24 czerwiec 2024

Sprzedaż środków ochrony roślin w Holandii spadła do 2021,9 mln kg substancji czynnej w 4 roku. To o 5 proc. mniej niż rok wcześniej. Od 2018 roku sprzedaż kształtuje się poniżej 10 mln kg. Wynika to z danych opublikowanych przez Statistics Netherlands (CBS). W ciągu sześciu lat przed 2017 rokiem sprzedaż oscylowała wokół 11 mln kg. Z 3,3 kg największy udział w sprzedaży środków ochrony roślin mają produkty przeciwko grzybom i bakteriom.
To o 0,7 mln kg mniej niż w 2020 r.; spadek o 17 procent. Uderzający rozwój, mimo że lato 2021 roku jest bardzo mokre. Spadek wynika głównie ze zniknięcia mankozebu.

Do zwalczania chwastów i zabijania liści w 2021 r. sprzedano 2,6 mln kg środków. Kwota w tej grupie zmniejszyła się tylko o 1 procent. Jednak od 2018 r. widoczny jest niewielki, ale stopniowy spadek. Wynika to częściowo z zakazu stosowania herbicydów na chodnikach i publicznych terenach zielonych poza rolnictwem, który obowiązuje (częściowo) od 2016 r.
Leki przeciwko owadom i roztoczom zostały sprzedane o 2021 procent więcej w 2 roku z 7,10 mln kg. Sprzedaż środków do zwalczania owadów i roztoczy wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat. Wynika to głównie ze sprzedaży oleju parafinowego.

Brak konkretnych danych liczbowych dla sektora owoców.

 

źródło: https://www.nfofruit.nl

 

Log in or Sign up