środa, 21 luty 2024
Kategoria: Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania oraz zasiłku chorobowego.

Od 1 stycznia 2022 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wynosi 1.033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. O wysokości jednorazowego odszkodowania decyduje data wydania ostatecznej decyzji przyznającej to świadczenie.

Kategoria: Aktualności

WAPA, Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek, opublikowało  zaktualizowaną prognozę upraw jabłek i gruszek na półkuli północnej. 

W grudniu WAPA konsoliduje prognozy produkcji jabłek i gruszek na półkuli północnej opublikowane w sierpniu. Ponieważ sezon jest w pełnym rozkwicie i zbiory są zakończone, WAPA informuje o najnowszych wydarzeniach w zakresie jabłek i gruszek na półkuli północnej, jednocześnie przygotowując prognozę dla półkuli południowej 2022, która zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu lutego z okazji Walnego Zgromadzenia WAPA. Ogólnie rzecz biorąc, badanie krajów przeprowadzone przez WAPA obejmuje produkcję 81 mln ton jabłek i 23 mln ton gruszek.

Kategoria: Aktualności

Wczoraj odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Związek Banków Polskich w związku z wprowadzoną przez Parlament nowelizacją ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Kategoria: Aktualności

Wiodące targi światowego handlu owoców i warzyw zostały przełożone na 5-7 kwietnia 2022 roku.

Obecnie sytuacja w wielu krajach Europy pogarsza się w wyniku czwartej fali wirusa Covid-19. Jednocześnie istnieje duże zainteresowanie branży, aby spotykać się na miejscu i wymieniać poglądy osobiście. Na tym tle Messe Berlin zdecydowało się odłożyć FRUIT LOGISTICA na okres po czwartej fali. Oznacza to, że FRUIT LOGISTICA 2022 odbędzie się od wtorku 5 kwietnia do czwartku 7 kwietnia.

Log in or Sign up