poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Kategoria: Aktualności

Atrakcyjna odmiana gruszki wywodząca się z programu hodowlanego Bawarskiego Centrum Sadownictwa i Hodowli Owoców według producentów spełni oczekiwania konsumentów.

Kategoria: Aktualności

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszystkie osoby, które w 2021 roku chociaż raz pobrały jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające.

Kategoria: Aktualności

Diaporthe eres, znany wcześniej jako D. perniciosa,jest stadium workowym grzyba Phomopsis mali. Do niedawna pojedyncze wzmianki dotyczące występowania patogena na jabłoniach w Polsce dotyczyły jedynie chorób kory i drewna. W ostatnich latach w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym stwierdzono występowanie D. eres również na jabłkach w czasie przechowywania owoców. Tożsamość grzyba wyizolowanego z gnijących jabłek potwierdzono w badaniach molekularnych.

Kategoria: Aktualności

Przy przygotowaniu Programu Ochrony Roślin Sadowniczych na 2022 rok opieraliśmy się na wykazie środków ochrony roślin zarejestrowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa (do dnia 10.12.21). Tuż przed końcem 2021 roku, ale już po oddaniu Programu do druku, ukazały się na ww.
stronie następujące etykiety nowych środków, które będzie można stosować w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym :

Kategoria: Aktualności

ŻukBot to autonomiczny robot rolniczy.

Rozpoznaje chwasty i odróżnia od rośliny uprawianej na danym polu, dzięki temu możliwe są precyzyjne zabiegi herbicydami, analizuje rośliny pod kątem objawów chorobowych.

Kategoria: Aktualności

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, informuje o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych

Kategoria: Aktualności

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty!

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Kategoria: Aktualności

Amerykańskie Stowarzyszenie Producentów Owoców  ujawniło, że eksport jabłek do Chin w Azji Południowo-Wschodniej spadł o 40 procent w ciągu ostatnich trzech lat.

Organ branżowy powiedział, że drastyczny spadek eksportu był szczególnie odczuwalny, gdy region rozpoczął obchody Nowego Roku Księżycowego.

Kategoria: Aktualności

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem

w okresie 1-27 lutego 2022 r.

Kategoria: Aktualności

‘Amela’ (#świdośliwa olcholistna) to nowa odmiana wyhodowana w Instytut Ogrodnictwa - PIB

Kategoria: Aktualności

Wczoraj w Bobach odbyła się konferencja „Nowe trendy konsumenckie. Rewolucja w sadownictwie”. Głównym problemem sadowników jest zamknięcie rynków na Białorusi i w Rosji, na które były eksportowane trzy odmiany jabłek.

Log in or Sign up