piątek, 22 wrzesień 2023
Wideokonferencja Ministrów UE ds. Rolnictwa

O sytuacji na rynkach rolnych, bezpieczeństwie żywnościowym Polski i Europy oraz o wsparciu Ukrainy w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej rozmawiali wczoraj uczestnicy Nieformalnej Nadzwyczajnej Wideokonferencji Ministrów UE ds. Rolnictwa. Stronę polską i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentował sekretarz stanu Rafał Romanowski.Monitorowanie sytuacji na rynkach rolnych

-Polska podziela opinię, iż należy uważnie monitorować sytuację w poszczególnych państwach członkowskich, na rynku UE oraz na rynkach światowych – powiedział minister Romanowski.
- Należy przygotowywać się do szybkiego podejmowania działań stabilizujących i wsparcia tych sektorów, które są najsilniej zagrożone nagłymi zmianami kosztów produkcji i relacji cenowych. Trzeba być gotowym do zastosowania środków wyjątkowych, dostępnych na podstawie rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Nie należy także wykluczać działań w zakresie polityki handlowej.


Nawozy a decyzja Komisji Europejskiej

Po raz kolejny na forum europejskich ministrów ds. rolnictwa przedstawiciel Polski podkreślił, jak pilną sprawą jest zapewnienie dostępności (zarówno fizycznej, jak i ekonomicznej) nawozów azotowych dla tegorocznych upraw. W kontekście wojny w Ukrainie pozytywna decyzja w tej kwestii pozwoliłaby nam utrzymać unijną produkcję i eksport zbóż w sytuacji ryzyka zmniejszenia eksportu z Rosji i Ukrainy.


Wsparcie rynku ukraińskiego

W dokumencie przedstawionym przez prezydencję francuską podkreślona została konieczność podtrzymania potencjału produkcyjnego Ukrainy. -Jest to ważne zarówno z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej ilości żywności dla miejscowej ludności, ale także dla utrzymania równowagi na globalnym rynku zbóż i bezpieczeństwa żywnościowego w krajach – podkreślił minister Romanowski. 

Źródło:minrol.gov.pl

Log in or Sign up