sobota, 13 lipiec 2024
Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 marca 2022 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.

Od 1 marca 2022 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio:

    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4.196 zł 60 gr,
    130% tego wynagrodzenia, tj. 7.793 zł 70 gr.

Nowe kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogłosił komunikatem z dnia 10 lutego 2022 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2021 r. (5.995 zł 09 gr).

Podstawa prawna: 

Komunikat Prezesa GUS z dnia 09 lutego 2022 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2020 r. /M.P. z dnia 09 lutego 2022 r. poz. 177/.

Komunikat Prezesa ZUS z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2021 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent /M.P. z dnia 15 lutego 2022 r. poz. 233/.

Źródło: KRUS.gov.pl

Log in or Sign up