poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Kategoria: Z ministerstwa

Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r.

Kategoria: Z ministerstwa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2021/2022 został przyjęty przez Radę Ministrów
Przyjęto go bez zmian w stosunku do wersji przedłożonej Radzie Ministrów, tj. z zaproponowanymi poziomami wyższych stawek pomocy na II semestr roku szkolnego 2021/2022.

Rozporządzenie zostało skierowane do podpisania przez Premiera. 

Kategoria: Z ministerstwa

Kasa informuje, że Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

Zdjęcie:Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kategoria: Z ministerstwa

Premier nie pojedzie do rolników; miejsce rozmów jest w ministerstwie, nie na ulicy i skrzyżowaniach - stwierdził w środę wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, odnosząc się do zapowiadanych protestów AgroUnii. Zaznaczył, że nie można obniżyć cen nawozów pod wpływem strajku.

Kategoria: Z ministerstwa

Na cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski zaprasza Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Log in or Sign up