sobota, 13 lipiec 2024
Porównanie cen Truskawek  Czerwiec : 2022 VS 2023

Ceny truskawek deserowych w ostatniej dekadzie charakteryzowały się dużą zmiennością.

Ceny truskawek do przetwórstwa w 2022 r. były najwyższe od dekady.
W czerwcu 2023 r. za truskawki deserowe płacono średnio 5,79 zł/kg wobec 6,18 zł/kg w czerwcu 2022 r. Truskawki do mrożenia skupowano średnio po 3,92 zł/kg wobec 6,0 zł/kg rok temu, a na sok po 2,96 zł/kg wobec 3,8 zł/kg w czerwcu 2022 r.
Źródło Opracowanie własne na podstawie danych MRIRW oraz notowań Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB

Log in or Sign up