niedziela, 14 kwiecień 2024
Rolno-spożywcze rynki hurtowe na plusie w 2022 r.

Zgodnie ze wstępnymi danymi wszystkie rolno-spożywcze rynki hurtowe odnotowały za 2022 r. dodatni wynik finansowy i utrzymują płynność finansową - wynika z informacji Ministerstwa Aktywów Państwowych.

"Wszystkie nadzorowane przez Ministra Aktywów Państwowych spółki utrzymują płynność finansową, a kontynuacja ich działalności jest w najbliższej perspektywie niezagrożona. Zgodnie ze wstępnymi danymi za 2022 r. wszystkie spółki odnotowały dodatni wynik finansowy. Co istotne, wypracowane zyski związane są, w zdecydowanej większości przypadków, z ich podstawową działalnością" - wskazano w informacji przekazanej na wtorkowe posiedzenie senackiej komisji rolnictwa.

Rynki hurtowe były na plusie

Posiedzenie komisji poświęcone było m.in. funkcjonowaniu rynków hurtowych. Jak przypomniał wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra, budowa rolno-spożywczych rynków hurtowych w Polsce została zainicjowana resortowym programem w lipcu 1996 roku. W rezultacie jego realizacji powstało 13 rynków hurtowych, największy został utworzony na obrzeżach stolicy - Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach.

Wsparcie budowy rynków hurtowych odbywało się za pośrednictwem rolniczych agencji rządowych, które obejmowały akcje za gotówkę (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego) bądź za aport gruntów (Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa) w utworzonych spółkach akcyjnych. Akcje te zostały przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych, które obecnie nadzoruje rynki hurtowe.

Działalność rynków hurtowych

"Funkcjonowanie rynków hurtowych odgrywa ważną rolę w dystrybucji artykułów rolnych i spożywczych. Swoją pozycję na rynku, mimo rosnącej konkurencji ze strony wielkopowierzchniowych sieci handlowych, rynki hurtowe utrzymują przede wszystkim dzięki oferowaniu wysokiej jakości, świeżych towarów. Niebagatelną rolę odgrywa również możliwość bezpośredniego kontaktu kupujących ze sprzedającym (producentem towaru)" - powiedział Ciecióra.

Wiceminister zaznaczył, że spółki te nie prowadzą same działalności handlowej, podstawowym przedmiotem ich działalności jest wynajem powierzchni handlowej operatorom - przedsiębiorcom oraz producentom rolnym. Podstawowym przychodem rynków hurtowych są środki finansowe z tytułu wynajmu powierzchni handlowych i opłat z tytułu wjazdu kupujących.

Wobec rosnących wymagań konsumentów związanych z jakością i bezpieczeństwem w obrocie żywnością, rynki hurtowe podejmują działania organizacyjne i infrastrukturalne mające na celu optymalizację warunków handlu - wskazano. Na terenie rynków istnieje infrastruktura - hale handlowe, pawilony handlowo-magazynowe oraz wiaty. Obiekty są przystosowane do całorocznego funkcjonowania, część posiada możliwość dostosowania temperatury do optymalnych warunków przechowywania towarów, co wpływa na utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych produktów, ponadto część rynków posiada specjalistyczną infrastrukturę tj. dojrzewalnie, przechowalnie, chłodnie - wynika z informacji resortu rolnictwa.

Jak zaznaczył wiceminister aktywów państwowych Jan Kanthak, spółki aktywnie reagują na zagrożenia ze strony konkurencji m.in. poprzez nakłady na odtworzenie infrastruktury ze środków własnych, kumulację środków finansowych oraz ostrożną strategię inwestycyjną. Rynki powiększają sukcesywnie swój majątek trwały, pomimo faktu, iż na rynku krajowym w sektorze rolno-spożywczym od wielu lat dominują firmy o znacząco większym kapitale. Odczuwalna jest konkurencja hurtowni i sklepów wielkopowierzchniowych, przy jednoczesnym zjawisku spadającej liczby drobnych kupców.

Problemy rynków hurtowych

Obecnie największym problem funkcjonowania rynków są ceny energii - niektóre ze spółek miały długoterminowe umowy, ale niektóre musiały skorzystać z tarczy stworzonej przez rząd, ponieważ rynki są to małe przedsiębiorstwa, które spełniały kryteria otrzymania pomocy.

Wiceminister podkreślił, że działalność rynków jest bardzo potrzebna, gdyż daje możliwości bezpośredniego zakupu produktów, skraca też dystans od pola do stołu - od rolnika do konsumenta.

źódło: PAP

Log in or Sign up