piątek, 12 sierpień 2022
Świat: Kierunki eksportu mołdawskich jabłek

Ponad 13 000 ton mołdawskich jabłek ze zbiorów w 2021 r., poza Federacją Rosyjską, zostało wyeksportowanych na rynki Unii Europejskiej, Azji Środkowej, Zatoki Perskiej i Afryki Północnej 

Już ponad 2000 ton zostało wysłanych na duże odległości w kontenerach morskich. Jabłka mołdawskie po raz pierwszy wyeksportowano do Niemiec, Kuwejtu, Malezji i Kirgistanu.

Według Stowarzyszenia Producentów i Eksporterów Owoców potrzeba dywersyfikacji rynku jabłek była przedmiotem zainteresowania mołdawskich producentów od ponad dekady, ale stała się poważnym problemem, gdy wybuchła wojna na Ukrainie. W 2017 roku Mołdawskie Stowarzyszenie Owoców rozpoczęło testowanie nowych opcji marketingowych dla świeżych jabłek przy wsparciu projektu USAID Efficient Farming in Moldova (APM). Tak więc,  mołdawskie jabłka ze zbiorów 2020 były eksportowane do 9 krajów, a jabłka ze zbiorów 2021 były już eksportowane do 25 krajów.

Starania o dywersyfikację rynków eksportowych obejmowały organizację licznych misji handlowych zagranicznych importerów do Mołdawii, a także producentów mołdawskich na Bliski Wschód, udział ogrodników w międzynarodowych wystawach i wydarzeniach B2B, co pozwoliło mołdawskim producentom owoców zrozumieć potrzeby jabłek konsumentów w UE i na Bliskim Wschodzie oraz dostosować swój proces produkcyjny do tych wymagań.

Według Mołdawskiego Stowarzyszenia Owocowego, aby mołdawskie owoce mogły wejść na nowe rynki, na przykład w UE lub na Bliski Wschód, mołdawscy producenci muszą aktualizować swój asortyment odmian jabłek produkowanych zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. W związku z tym ważne jest, aby Ministerstwo Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego oraz odpowiednie władze ułatwiły testowanie i rejestrację nowych odmian w Katalogu Odmian Roślin. Producenci muszą również wdrożyć międzynarodowe standardy potwierdzające dobrą praktykę rolniczą i bezpieczeństwo produktów, takie jak GLOBAL G.AP, GRASP, SMETA. Wreszcie, co nie mniej ważne, należy uregulować poziomy pozostałości pestycydów, aby spełnić wymagania rynków międzynarodowych, które często mają bardziej rygorystyczne wymagania niż w Federacji Rosyjskiej.

Statystyki pokazują, że Republika Mołdawii eksportuje 64% produktów rolnych na rynek UE, ale w przypadku jabłek istnieje duże uzależnienie od rynku rosyjskiego: 97% całkowitego eksportu czyli 240 000 ton. W bieżącym sezonie handlowym 2021 (sierpień 2021-marzec 2022) udział Rosji spadł do 90% i będzie dalej spadał w związku z wojną na Ukrainie i międzynarodowymi sankcjami wobec Rosji. Obecnie zapasy jabłek  wynoszą około 100 tys. ton.

Log in or Sign up