niedziela, 29 styczeń 2023

WAPA, Światowe Stowarzyszenie Jabłek i Gruszek, opublikowało  zaktualizowaną prognozę upraw jabłek i gruszek na półkuli północnej. 

W grudniu WAPA konsoliduje prognozy produkcji jabłek i gruszek na półkuli północnej opublikowane w sierpniu. Ponieważ sezon jest w pełnym rozkwicie i zbiory są zakończone, WAPA informuje o najnowszych wydarzeniach w zakresie jabłek i gruszek na półkuli północnej, jednocześnie przygotowując prognozę dla półkuli południowej 2022, która zostanie ogłoszona w ostatnim tygodniu lutego z okazji Walnego Zgromadzenia WAPA. Ogólnie rzecz biorąc, badanie krajów przeprowadzone przez WAPA obejmuje produkcję 81 mln ton jabłek i 23 mln ton gruszek.

 

Zaktualizowane szacunki dotyczące produkcji jabłek w Europie w 21 największych krajach produkujących jabłka w UE oraz w Wielkiej Brytanii wzrosły o 160 000 ton do poziomu 11 895 ton, czyli o 1,36% więcej niż pierwotnie przewidywano na poziomie 11 735 ton. Zbiór jest ostatecznie o 11% (lub 1.195.000 t) wyższy od zeszłego roku.

Na nową wartość wpływ ma wzrost w Polsce (+130 000 t do 4,3 mln t), a także w Belgii (+48 000 t do 240 000 t) i Austrii (+5000 t do 120 000 t), ale skompensowany spadkiem Francja (-12.000 t do 1.363.000 t) i Holandia (-5.000 t do 245.000 t). Włochy pozostają stabilne na poziomie 2.044.000 ton, z 2.000 ton mniej w porównaniu do początkowej prognozy z sierpnia.

Jeśli chodzi o odmiany główne zmiany dotyczą Red Jonaprince (+53.000 t do 475.000 t), Jonagold (+26.000 t do 444.000 t), Idared (+24.000 t do 709.000 t), Red Delicious i Pinova (po +14 000 t, osiągając odpowiednio 654 000 t i 197 000 t) oraz Cripps Pink (+7 000 t do 240 000 t). Z drugiej strony spadek produkcji jeśli chodzi o Galę (- 10.000 t do 1.553.000 t). Inne kraje UE i Szwajcaria reprezentują około 200 000 t.

W USA potwierdzono , że zbiory jabłek są stabilne i wynoszą 4644.000 ton (6% wzrostu w stosunku do zeszłego roku), pomimo pewnej korekty w podziale na stany i odmiany. Główne odmiany w USA to Gala (863.000 t), Red Delicious (625.000 t) i Honey Crisps (542.000). W sadach w USA trwa zmiana odmianowa, z pozytywnym rozwojem nowych odmian, takich jak Ambrosia i Cosmic Crisp. W sąsiedztwie Stanów Zjednoczonych produkcja Meksyku w 2021 r. spadła o 2% do 700 000 t, podczas gdy produkcja Kanady spadła o 11% do 360 000 t.

Chińskie zbiory jabłek oszacowano w sierpniu na nieco poniżej 45 mln t, zdominowanych przez Shaanxi ( 12,5 mln t) i Shandong (9,5 mln t), które łącznie odpowiadają za blisko 50% chińskiej produkcji jabłek. Uprawa w krajach sąsiadujących z UE ustalono na 8 mln t, obejmując Turcję (4 mln t), Rosję (1,4 mln t), Ukrainę (1,3 mln t), Mołdawię (600.000 t), Serbię (535.000 t) i Macedonię Północną (140 000 t). W Azji Środkowej zbiory jabłek wynoszą około 2,5 mln t, z czego 50% przypada na Uzbekistan (1 250 000 t), następnie Azerbejdżan (300 000 t), Tadżykistan (250 000 t), Kazachstan (200 000 t), i Kirgistan (150 000 t). Prognozowana produkcja w Indiach wyniesie 2,65 mln t. Na półkuli południowej ostateczny plon jabłek ustalono na 5,230.000 t.

 

W odniesieniu do gruszek, europejska produkcja  szacowana jest na 1,666 tys. Wzrost ten wynika ze wzrostu w Belgii (+59.000 t do 354.000 t) i Holandii (+15.000 t do 340.000 t), ale jest skompensowany m.in. spadkiem we Francji (-1.000 t do 56.000 t) i dalszym spadkiem włoskich upraw ze względu na poważne konsekwencje spustoszeń klimatycznych doświadczanych w głównych regionach produkcyjnych (-11 000 t do 202 000 t, podczas gdy potencjał sadów wynosi ponad 700 000 t). Jeśli chodzi o odmiany, Konferencja odnotowuje wzrost o 68.000 t do 873.000 t, podczas gdy Abate spadek o 12.000 t do 53.000 t. Odnośnie produkcji gruszek w USA, nastąpił niewielki wzrost z 525.000 ton do 529.000 ton, napędzany przez Oregon i stan Waszyngton, podczas gdy na produkcję w Kalifornii poważnie wpływa brak wody i niedobór siły roboczej . Główne odmiany sezonowe to Williams BC (270 000 t), Anjou (170 000 t) i Bosc (60 000 t). Gdzie indziej na półkuli północnej Chiny zgłosiły prognozę produkcji gruszek na poziomie 18,5 mln t, Turcja 539 000 t, a Indie 89 000 t. Na półkuli południowej zbiory gruszek w 2021 r. zakończyły się łączną wielkością 1,346 000 t .

 

 

Zapasy jabłek w UE wynosily 4 865 028 t na dzień 1 grudnia 2021 r., czyli o 6,9% więcej niż w 2020 r., co odzwierciedla 11% wzrost plonów. Z drugiej strony zapasy gruszek wyniosły 654 484 ton /1 grudnia 2021 r., 26,9% mniej niż w 2020 r., głównie z powodu dużego spadku we Włoszech. W Europie ostateczny plon gruszek jest o 26% niższy niż rok temu. W USA zapasy jabłek w grudniu wynoszą 1 909 045 ton, co oznacza spadek o 2,58% w porównaniu z 2020 r. Poziom ten odzwierciedla niższy plon w stanach Waszyngton w tym roku, który wynosi nieco poniżej 3 000 000 ton, o 4% mniej niż w poprzednim roku rok. Zapasy gruszek w USA wynoszą 224 278 ton, czyli o 21,6% więcej niż przed rokiem.

Źródło;WAPA

Log in or Sign up