niedziela, 29 styczeń 2023

Wczoraj odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Związek Banków Polskich w związku z wprowadzoną przez Parlament nowelizacją ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

Przedstawiciele bankowców zwrócili uwagę, że nowelizacja ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego jest tragiczną w skutkach pomyłką. Z uwagi na obowiązujące banki przepisy, dotyczące zabezpieczeń wymaganych przy kredytowaniu rolników, udzielanie kredytów po 5 stycznia, kiedy nowelizacja wejdzie w życie będzie praktycznie niemożliwe. Bardzo skomplikuje się również sytuacja, w zakresie już udzielonych kredytów i pożyczek. W przypadku wielu banków, szczególnie tych spółdzielczych, oznaczać to będzie konieczność podwyższania rezerw i straty finansowe. Ta sytuacja dotyczyć będzie również firm leasingowych, firm pożyczkowych czy instytucji rządowych zabezpieczających udzielane dotacje rolnikom. Problem dotknie około 300.000 gospodarstw rolnych, które na dzisiaj korzystają z różnego rodzaju instrumentów finansowych. Przedstawiciele środowisk rolniczych wskazywali, że z nowym rokiem wzrosną potrzeby finansowania nowej produkcji, które w tym roku będą szczególnie duże ze względu na wzrost kosztów nawozów i innych środków produkcji. Podczas spotkania poruszono również temat restrukturyzacji zadłużenia. Istnieje ustawa w tej sprawie, która obecnie jest martwa. W pierwszej kolejności należałoby uruchomienie tej ustawy a dopiero potem regulowanie spraw związanych z egzekucją.

Związek Sadowników RP  w pełni popiera pomysł apelu do parlamentarzystów, w tym do Marszałek Sejmu, Marszałka Senatu oraz szefów klubów i kół parlamentarnych, o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, mających na celu skorygowanie powstałej sytuacji. Zmiana przepisów leży nie tylko w interesie banków ale przede wszystkim w interesie rolników. 

 

 

Źródło: http://wir.org.pl

Log in or Sign up