poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Import z Ukrainy dobije polskich sadowników?

Prezes Związku Sadowników RP: Ceny mogą spaść, nie tylko jabłek przemysłowych

Czy zatem podobnie jak stało się to w przypadku zboża, skutkiem zalewu polskiego rynku ukraińskim koncentratem będzie spadek cen jabłek, zwłaszcza przemysłowych?

“Wszystko zależy od tego, jak będzie kształtował się sezon, ale zakładając, że plony będą wysokie, napływ do Polski kilkuset tysięcy ton jabłek w formie koncentratu może spowodować mniejsze zapotrzebowanie na polskie jabłka i koncentrat, a co za tym idzie, spadek cen”, podkreśla Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP, w rozmowie z EURACTIV.pl.

“Każdy przypadek niekontrolowanego napływu towaru stwarza zagrożenie nadpodaży na rynku. Napływ koncentratu może wpłynąć na ceny. Jeśli koncentratu będzie za dużo, może się zdarzyć, że przetwórnie przestaną odbierać jabłka przemysłowe, co zresztą już się dzieje w przypadku wielu z nich. Te natomiast, które będą dokupować towar, będą oczekiwać niższych cen”, wskazuje natomiast Zbigniew Chołyk, prezes Zrzeszenia Producentów Owoców “Stryjno-Sad”.

“W sposób pośredni stracą więc na tym wszyscy sadownicy”, wskazuje.

Dodaje, że choć profil kierowanej przez niego spółki zakłada nastawienie na produkcję jabłek deserowych, to wysoki potencjał produkcji jabłek w Polsce sprawia, że nie ma wyraźnej granicy między jabłkiem deserowym a przemysłowym.

“Cena jabłka przemysłowego w pewnym stopniu wpłynie więc także na cenę jabłka deserowego”, ocenia.

Maliszewski przypomina, że konkurencyjność polskiego produktu polega na tym, że w Polsce (z racji członkostwa w Unii Europejskiej) zakazanych jest wiele środków przeciwko chorobom i szkodnikom, które są powszechnie stosowane przez rolników ukraińskich.

“To powoduje, że produkcja jest tańsza i łatwiejsza. Mamy jednak podejrzenie, że produkty, które wjeżdżają do Polski, zawierają niedozwolone w Polsce środki. Dlatego domagamy się skrupulatnych kontroli, nie tylko wyrywkowych, ale kontroli każdej partii towaru, jaka przekracza granicę”, zaznacza.

W sprawie Barszczowskiego polscy sadownicy oczekują natomiast skutecznego egzekwowania prawa i tego, aby poszkodowani w tym procederze otrzymali należne im rekompensaty, dodaje.

Źródło:https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/ukraina-import-wojna-polska-sadownictwo-jablka-owoce-barszczowski/

Log in or Sign up