poniedziałek, 24 czerwiec 2024

Producent rolny, który jest zainteresowany prowadzeniem upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin musi corocznie zgłosić ten fakt podmiotowi certyfikującemu.

Integrowana Produkcja Roślin (IP) to nowoczesny systemem jakości żywności, wykorzystujący w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu.

IP uwzględnia cele środowiskowe takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej przy jednoczesnym zapewnieniu konsumentom bezpiecznych i atrakcyjnie wyglądające owoców, warzyw i innych płodów rolnych o bardzo wysokich walorach jakościowych.

Warunkiem uzyskania przez Producenta certyfikatu na wnioskowane produkty jest stwierdzenie przez Ekogwarancja PTRE, że Producent spełnia wymagania określone w ustawie o środkach ochrony roślin i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach, Metodykach Integrowanej Produkcji zatwierdzonych przez GIORiN, w programie certyfikacji.

Producent rolny, który jest zainteresowany prowadzeniem upraw w systemie Integrowanej Produkcji Roślin musi corocznie zgłosić ten fakt podmiotowi certyfikującemu.

Takie zgłoszenie powinno być wykonane nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin a w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.

Szczegóły dotyczące składania zgłoszeń oraz udziału w systemie IP można uzyskać w jednostkach certyfikujących.

Źródło: http://piorin.gov.pl/gi-aktualnosci/zgloszenia-do-integrowanej-produkcji-roslin,607.html

Log in or Sign up