sobota, 13 lipiec 2024
Działania w celu zwiększenia eksportu do Jordanii.

W ramach kampanii promocyjnej Związek Sadowników RP prowadzi działania mające na celu zwiększenie sprzedaży polskich jabłek do Jordanii. Kraj ten jest dużym importerem jabłek. Sam produkuje około 40 tys. ton i drugie tyle importuje.

Głównymi dostawcami są Włochy, Stany Zjednoczone i Polska. W roku ubiegłym nasz eksport wyniósł około 16 tys. ton, co dało nam drugie miejsce wśród zewnętrznych dostawców. Mamy ambicje, aby w tym i kolejnych sezonach stać się głównym eksporterem na ten rozwijający się rynek. Mamy też nadzieję, że za pośrednictwem jordańskich firm uda się reeksportować polskie jabłka także do innych państw tego regionu. W tym celu prowadzimy rozmowy z m.in. Jordańskim Związkiem Importerów i Eksporterów Owoców oraz tamtejszymi władzami celem usprawnienia wydawania pozwoleń importowych na jabłka i wydłużenia czasu, w którym Jordania pozwala na import jabłek i innych owoców. W tym roku było to możliwe dopiero od 15 października.

Mirosław Maliszewski

Prezes Związku Sadowników RP

 

 

 

Log in or Sign up