wtorek, 05 lipiec 2022
Owoce importowane : Główny Inspektor JHARS odpowiada

W odpowiedzi na nasze pismo dotyczące wprowadzania konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia importowanych owoców Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych informuje, że wojewódzcy inspektorzy JHARS przeprowadzili kontrole na 20 targowiskach i w 21 sklepach detalicznych. Kontrolą objęto łącznie 67 partii truskawek, w tym 32 partie sprzedawane na targowiskach oraz 35 partii w sklepach detalicznych.

Niezgodności wykryto w 26 partiach truskawek w 20 podmiotach. Wykryte niezgodności dotyczące nieprawidłowego lub niepełnego oznakowania truskawek występowały głównie na targowiskach.

W toku kontroli ustalono że:

-23 partie truskawek nie posiadały informacji o klasie jakości,

-8 partii truskawek nie posiadało informacji o kraju pochodzenia,

- 1 partia truskawek, o masie 36 kg pochodząca z Hiszpanii, podlegała procederowi fałszowania informacji o kraju pochodzenia, ponieważ była sprzedawana jako truskawka z Polski.

W odniesieniu do zakwestionowanych partii stwierdzono jedną lub dwie z wyżej wyszczególnionych nieprawidłowości. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec skontrolowanych podmiotów, na obecną chwilę wszczęto 13 postępowań administracyjnych celem wymierzenia kar pieniężnych. Zastosowano również 2 grzywny w drodze mandatu karnego.

Zlecono także kontrolę doraźną w zakresie jakości handlowej owoców w Dolnośląskim Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego we Wrocławiu.

Log in or Sign up