wtorek, 05 lipiec 2022
Owoce importowane sprzedawane jako polskie

Zwróciliśmy się do Ministra z prośbą o reakcję na nagminnie pojawiający się problem dotyczący importowanych owoców.


Od kilkunastu tygodni obserwujemy zwiększony import truskawek i czereśni z różnych regionów świata, w tym również spoza Unii Europejskiej. Niestety, ale w przeważającej większości przypadków sprzedaży owoców importowanych dochodzi
do sytuacji wprowadzania konsumenta w błąd. Przykładem tego typu procederu są truskawki z Egiptu, Algierii, Maroka czy Grecji oraz czereśnie, które są przepakowywane w opakowanie sugerujące, iż pochodzą od producenta polskiego i są
sprzedawane na rynkach hurtowych, a nierzadko trafiają również do sieci handlowych. W ostatnich dniach do naszej Organizacji wpłynęło wiele zgłoszeń opisujących powyższy proceder. Dotyczyły on m. in Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego we
Wrocławiu, ale również rynków hurtowych w innych regionach kraju.
Mając na uwadze powyższe zwróciliśmy się Ministra Kowalczyka z prośbą o podjęcie interwencji w powyższej kwestii .

Log in or Sign up