sobota, 28 maj 2022

W połowie grudnia eksperci z całej Europy i członkowie łańcucha dostaw dokonali przeglądu najnowszych trendów konsumpcyjnych w 12 państwach członkowskich UE oraz Wielkiej Brytanii. Warsztaty Freshfel Europe dostarczyły dogłębnego przeglądu sytuacji konsumpcyjnej z różnych perspektyw. Inspiracją do spotkania były wyniki paneuropejskiego badania dotyczącego ewolucji profilu konsumentów w 11 państwach członkowskich, które dotyczyło różnicy wieku i różnicy płci, dostosowania modelu biznesowego w nadzwyczajnym czasie pandemii COVID-19, zrozumienia paradoksu między lokalnym zapotrzebowaniem na rozwój online a postrzeganiem przez konsumentów modnych haseł dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Badania pokazują, że również wśród osób o niższych dochodach istnieje wyraźny segment zainteresowany produktami najwyższej jakości, gdzie decydującym czynnikiem jest smak i świeżość. Eksperci Freshfel Europe dokonali również przeglądu najnowszych trendów w 12 państwach członkowskich UE oraz w Wielkiej Brytanii.

Monitor Konsumpcji, który bazuje na danych liczbowych do 2019 r., uzupełniono analizą trendów konsumpcyjnych w latach 2020 i 2021, które charakteryzują pandemię COVID-19. Ponieważ dane z Monitora Konsumpcji wskazują, że spożycie owoców i warzyw spadło do 349,19 gr / na mieszkańca / na dzień, Freshfel Europe wezwał sektor do budowania na korzyściach środowiskowych, klimatycznych i zdrowotnych wynikających z diety roślinnej w 2022 r., mając na celu osiągnięcie spożycia przynajmniej 400 gr / miszkańca/ na dzień lub pół talerza na każdy posiłek.

 

Źródło:Freshfel

 

 

Log in or Sign up