sobota, 28 maj 2022
,,Okienko dla Rolnika''

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na głównej stronie Gov.pl została uruchomiona dedykowana zakładka „Dla Rolnika” – obok zakładek „Dla Obywatela”, „Dla Przedsiębiorcy” i „Dla Urzędnika”, która zawiera katalog usług i kart informacyjno-formularzowych obejmujących dwanaście kart usług i trzy e-usługi.

Link do strony https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-rolnika


Jakie funkcjonalności oferuje nam „Okienko dla rolnika” w początkowym okresie swojego funkcjonowania?

W pierwszej odsłonie „Okienka dla rolnika” dostępne są trzy e-usługi:

Złóż wniosek o oszacowanie spowodowanych przez suszę strat w uprawach rolnych,
Złóż wniosek o przyznanie płatności obszarowych i PROW,
Skorzystaj z portalu IRZplus.
Wyżej wymienione sprawy można załatwić przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Dodatkowo, w zakładce „Dla Rolnika” udostępniono 12 innych usług w postaci kart informacyjno-formularzowych, które mówią o sposobie załatwienia danej sprawy, wymaganych dokumentach, a także zawierają odniesienia do formularzy, w przypadku jeśli są wymagane.
 

Udostępnione w „Okienku dla rolnika” usługi w formie kart informacyjno-formularzowych dotyczą:

Złożenia wniosku do KRUS o emeryturę rolniczą,
Złożenia wniosku do KRUS o rentę rodzinną,
Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek macierzyński,
Złożenia wniosku do KRUS o zasiłek pogrzebowy,
Zgłoszenia pomocnika do ubezpieczenia w KRUS,
Zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego rolników,
Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego,
Złożenia wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego,
Uzyskania wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych,
Zgłoszenia ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego do Wykazu ekologicznego materiału siewnego,
Uzyskania pozwolenia na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym,
Skorzystania z portalu ogłoszeń na platformie eRolnik.
Udostępniona zakładka „Dla Rolnika” jest pierwszym krokiem mającym na celu zebranie usług dedykowanych rolnikom w jednym miejscu. Strona będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe e-usługi.

Źródło:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/juz-dziala-okienko-dla-rolnika

 

Log in or Sign up