sobota, 28 maj 2022

Przed samymi świętami do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotarła skrzynka z produktami prosto od rolników i przetwórców z województwa kujawsko-pomorskiego. Wiejska e-skrzynka to nowa platforma zakupowa, która jest jedną z pierwszych takich inicjatyw w Polsce. 

Platformę zakupową stworzono w ramach projektu pn. Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Jest pierwszym takim w kraju i – zgodnie z nazwą – ma za zadanie wspierać krótkie łańcuchy dostaw.

Projekt powstał w ramach działania Współpraca PROW 2014–2020. Grupa Operacyjna Wiejska e‑skrzynka została utworzona z inicjatywy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, który jest liderem projektu. Ponadto w skład  konsorcjum wchodzi Politechnika Bydgoska w Bydgoszczy oraz 17 producentów rolnych. Należą do nich gospodarstwa prowadzące: rolniczy handel detaliczny (RHD) – 11 gospodarstw, sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną (MLO) – 3 gospodarstwa,  sprzedaż bezpośrednią – 2 gospodarstwa i 1 przedsiębiorstwo). Ideą projektu jest działanie w zgodzie polityką Od pola do stołu, w ramach której zakłada się maksymalne ograniczenie udziału pośredników sprzedaży i umożliwienie kontaktu konsumentów z lokalnymi producentami żywności.

Źródło: www.gov.pl/web/rolnictwo

Log in or Sign up