środa, 21 luty 2024

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich komisarz Janusz Wojciechowski zamierza kontynuować ofensywę dyplomatyczną Komisji Europejskiej na rzecz produktów rolno-spożywczych z 27 państw członkowskich UE. Jego pierwsza misja na wysokim szczeblu odbędzie się w Singapurze i Wietnamie.

Misja wysokiego szczebla pierwotnie ogłoszona na marzec/kwiecień 2022 została przełożona na 10 lipca – 16 lipca 2022 z powodu pandemii.


Oprócz wymian politycznych ważnym aspektem wizyty komisarza w Singapurze i Wietnamie będzie zatem ułatwienie wymiany i zawierania umów między przedsiębiorstwami europejskimi i odpowiednio singapurskimi i wietnamskimi działającymi w sektorze rolno-spożywczym. Z tego powodu Komisarzowi pragnie towarzyszyć delegacja składająca się z maksymalnie 60 europejskich dyrektorów wyższego szczebla reprezentujących kluczowe sektory o największym potencjale dla handlu UE i współpracy z tymi krajami.


   * Program rozpocznie się w Hanoi (Wietnam) od 10 do 12 lipca, Ho Chi Minh od 12 do 14 lipca. W przypadku Wietnamu lista kluczowych sektorów obejmowałaby między innymi mięso i produkty mięsne, napoje alkoholowe, nabiał, owoce i warzywa.
   * Od 14 do 16 lipca 2022 r. w Singapurze kluczowymi sektorami będą zwłaszcza, ale nie wyłącznie, mięso (wołowina, drób, wieprzowina), nabiał, oliwa z oliwek, oliwki stołowe, jaja oraz produkty ekologiczne, które m.in. obejmują owoce i warzywa. Inne produkty, takie jak wina i napoje spirytusowe, również mogą być brane pod uwagę.


Pawilon UE na targach Food & Hotel Asia Food & Beverage w Singapurze będzie platformą promocji produktów rolno-spożywczych UE27 w kraju oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. W podobny sposób wizyta w Wietnamie obejmie forum biznesowe, po którym nastąpią działania typu business-to-business. W obu krajach program delegacji biznesowej będzie dla przedstawicieli europejskiego sektora rolno-spożywczego doskonałą okazją do zapoznania się z różnymi możliwościami i wymaganiami prowadzenia biznesu w Singapurze, Wietnamie i regionie ASEAN oraz możliwości nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych.

Zainteresowane firmy i organizacje mogą zarejestrować swój wniosek o dołączenie do delegacji biznesowej online pod linkiem:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/HLMAgriSingapore_Vietnam2022

Ostateczny wybór przedstawicieli biznesu, którzy będą towarzyszyć komisarzowi Wojciechowskiemu, będzie oparty na równowadze produktowej i geograficznej delegacji. W tym kontekście brana będzie również pod uwagę zdolność kandydatów do prowadzenia biznesu międzynarodowego. Aby zagwarantować terminową organizację wizyty, Komisja pragnie otrzymywać wnioski najpóźniej do 20 grudnia 2021 r. Kandydaci na delegatów biznesowych mogą spodziewać się powiadomienia o swoim zgłoszeniu do połowy stycznia 2022 r.

Log in or Sign up