środa, 21 luty 2024
Ze Świata: Holandia Znacząco wyższe dochody z sadownictwa na 2023 r.

Holandia: WUR oszacował średni dochód w sektorze owocowym w roku zbiorów 2023 na 82 000 euro na nieopłaconą roczną jednostkę pracy (RJR). To o 53 000 euro więcej niż w roku zbiorów 2022. Średnio w latach 2018-2022 średni dochód z działalności gospodarczej na RJR wynosił 43 000 euro. Znaczna poprawa dochodów jest wynikiem niższej produkcji najlepszych owoców w Europie, co skutkuje wyższymi cenami. 

Rentowność wynosi 103, co oznacza, że w przypadku zbiorów w 2023 r. na każde 100 € kosztów przypadają średnio 103 € plonów. Przeciętnie wyższe dochody w tym roku są wystarczające, aby zrekompensować w szczególności zwiększone koszty pracy zarobkowej. W ubiegłym roku rentowność wyniosła 91, a w latach 2018-2022 średnio 95.

WUR opiera swoje ustalenia na danych z 1 160 gospodarstw sadowniczych. Szacuje się, że całkowite przychody na firmę będą w tym roku o ponad 15% wyższe niż w roku zbiorów 2022 i wyniosą ponad 612 000 euro. Dochody dzielą się na dochody z owoców (517 500 euro), dochody z zasiłków i dotacji (21 600 euro) oraz inne dochody (73 200 euro).
Całkowite koszty i amortyzacja zapłacone dla przeciętnej firmy wynoszą 499 200 euro. Zatrudnienie zarobkowe jest największą pozycją kosztową, wynoszącą 155 100 euro. Z danych WUR wynika, że koszty energii, nawozów i paliw nieznacznie spadły po gwałtownym wzroście w 2022 r., ale nadal są znacznie powyżej poziomu z 2021 r. Koszty środków ochrony roślin wynoszą 28 500 euro i pozostają na poziomie z 2022 roku.

Źródło: NFO

Log in or Sign up