niedziela, 14 kwiecień 2024
Pierwsze szacunki zbiorów w sezonie 2023–2024 dają ciekawy obraz zbiorów jabłek i gruszek w Belgii.

Belgijskie jabłonie wyprodukują w tym roku około 203 mln kilogramów jabłek, czyli o 14,9 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Za to zbiór gruszek ma się wyjątkowo dobrze. Chociaż na poziomie europejskim zebranych zostanie o 13 procent mniej gruszek niż rok wcześniej, w Belgii widzimy inną sytuację. Szacunkowe zbiory gruszek są o jedną piątą wyższe niż w roku ubiegłym. 

Niższe plony jabłek w Belgii wynikają głównie z dalszego zmniejszania areału sadów jabłoniowych. Od sezonu 2018/2019 powierzchnia jabłek zmniejszyła się o 1089 ha do 4896 ha. Spadek dotyczy głównie dwóch odmian: Jonagold (-620 ha) i Jonagored (-569 ha).

Z drugiej strony duży wzrost (+40%) obserwujemy w przypadku pozostałych, nietradycyjnych odmian jabłek. Można zatem wyraźnie mówić o załamaniu trendu w uprawie jabłek.  

W całej Europie zbiory jabłek są niższe niż dotychczas, ale w mniejszym stopniu niż w Belgii. Europa spodziewa się zbiorów jabłek na poziomie 11,7 mln ton, czyli o 3,27 proc. mniej niż w roku ubiegłym. 

Szczególnie mocno ucierpiały zbiory gruszek w Europie, szacuje się plon na poziomie zaledwie 1,7 mln ton, czyli o jedną ósmą mniej niż rok wcześniej. W Belgii widzimy zupełnie inną historię. Oczekiwane zbiory są o 19 procent wyższe niż poprzednio. 

Belgia stała się głównym krajem produkującym gruszki w UE. Ze względu na ocieplenie klimatu, któremu towarzyszą okresy suszy, fal upałów i powodzi, uprawa gruszek we Włoszech i Hiszpanii znajduje się pod dużą presją. 

Belgia robi wszystko, co w jej mocy, aby zapełnić ten rynek, ponieważ w tym roku powierzchnia ponownie wzrosła do 10 630 hektarów (+65 ha). W uprawie gruszek widzimy także całą serię nowych odmian. 

Ale Belgii również nie oszczędził niepewny klimat. Stowarzyszenie Belgijskich Spółdzielni Ogrodniczych (VBT) zaleca producentom, aby w dalszym ciągu skupiali się na nowych odmianach i zarządzaniu ryzykiem.

„Sektor będzie musiał także w dalszym ciągu koncentrować się na zwiększaniu spożycia jabłek i gruszek. Niezwykle ważne w tym zakresie jest wsparcie belgijskiej dystrybucji hurtowej i konsumenta w świadomym wyborze jabłek i gruszek pochodzących z belgijskiej ziemi. „Mamy nadzieję, że te wysiłki zaowocują lepszymi cenami dla producenta. Jest to konieczne dla dalszej rentowności naszych firm, które stoją w obliczu trwale zakłóconych handlu międzynarodowego”. 

źródło: vilt

Log in or Sign up