piątek, 19 lipiec 2019 08:59

Izby Rolnicze są potrzebne polskim rolnikom.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Za kilka dni – dokładnie 28 lipca 2019 r. będziemy mieli okazję po raz kolejny wybierać naszych przedstawicieli – tym razem do powiatowych struktur Izb Rolniczych. Niestety w poprzednich latach frekwencja w w/w wyborach nie była zbyt wysoka i wynosiła zaledwie kilka procent. Podczas ostatnich wyborów, które odbyły się 31 maja 2015 r frekwencja w województwie mazowieckim wyniosła ok. 5% (był to jeden z „wyższych” wyników w Polsce). Jestem przekonany, że wpływ na tak niską frekwencje ma brak chociażby podstawowych wiadomości, czym są owe Izby Rolnicze i jakie pełnią zadanie. Niestety większość z Państwa pewnie po raz pierwszy z mojego artykułu dowie się, że istnieje taka instytucja. Dlatego też postanowiłem nieco przybliżyć Państwu krótką historię powstawania Izb Rolniczych oraz ich znaczenie w rozwoju polskiego rolnictwa, tym samym zachęcając do wzięcia udziału w wyborach.

Dzieje Izb Rolniczych w naszym kraju mają długą, sięgającą XIX wieku historię. Ich powstanie łączy się nierozerwalnie z Wielkopolską, gdzie w Poznaniu w 1896 roku powołano do życia pierwszą Izbę Rolniczą. Ta data uświadamia nam, jak głęboko sięgają korzenie rolniczego samorządu i jak bogatym dorobkiem może się dzisiaj poszczycić. Wiele dobrego dla rolników i obrony ich interesów uczyniły Izby w czasach II Rzeczpospolitej. Dla młodego, odrodzonego po ponad wiekowej niewoli państwa, szczególnie ważnym wsparciem było szerzenie wśród mieszkańców terenów wiejskich oświaty rolniczej oraz upowszechnianie na wsi nowoczesnych metod gospodarowania.

Niestety wojna oraz istniejący później system komunistyczny na długie dziesięciolecia przerwały działalność Izb. Ich odrodzenie nastąpiło dopiero po przemianach ustrojowych, które przywróciły idei samorządności należne miejsce w życiu społecznym i gospodarczym naszego kraju.

Izby Rolnicze w Polsce zostały ponownie powołane do życia ustawą z dnia 14 grudnia 1995 roku. Są one samorządem rolniczym działającym na rzecz rozwiązywania problemów związanych z rolnictwem i reprezentowania zrzeszonych w nim podmiotów.

Członkami Izb Rolniczych z mocy ustawy są wszystkie osoby fizyczne i prawne które są płatnikami podatku rolnego lub dochodowego z działów specjalnych zamieszkujący dany obszar województwa. Organami Izb Rolniczych są: walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna. Członkowie walnego zgromadzenia wybierani są na czteroletnią kadencję w wyborach bezpośrednich. Okręgiem wyborczym jest gmina. Z każdej gminy wybiera się jednego lub dwóch kandydatów. W Polsce działa 16 Wojewódzkich Izb Rolniczych. Prezesi Izb i wybrani przez walne zgromadzenie delegaci tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą izby. Członkiem zgromadzenia zostaje ten kandydat, który zdobył największą liczbę głosów w swoim regionie w głosowaniu tajnym.

Zgromadzenie składa się z 32 członków po dwóch przedstawicieli z każdego województwa. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób wybranych z pośród członków Walnego Zgromadzenia. Podstawowym celem dla którego zostały powołane Izby Rolnicze jest stworzenie dla polskiego rolnictwa stabilnych i przejrzystych warunków dla jego dalszego funkcjonowania i rozwoju. Są one jednostkami organizacyjnymi samorządu i reprezentują interesy wszystkich rolników. Za najważniejsze do rozwiązania problemy wsi i rolnictwa na dzień dzisiejszy uważane są:

- Stworzenie podstaw organizacyjno prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynku produktów rolnych.

- Restrukturyzacja oraz modernizacja naszego rolnictwa

- Organizowanie się rolników w formalne grupy producencie i marketingowe w celu obniżenia kosztów produkcji i lepszego dostępu do rynków zbytu.

- Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich.

- Szerokie informowanie społeczności wiejskiej o skutkach integracji naszego rolnictwa ze strukturami UE oraz o możliwościach korzystania z pomocy przedakcesyjnej.

 

Polska wieś potrzebuje silnego samorządu rolniczego, który będąc aktywnym uczestnikiem w życiu lokalnych społeczności, byłby dla nich zarazem wsparciem w rozwiązywaniu wielu trudnych problemów ekonomicznych i społecznych. W dużej mierze to od działań Izb Rolniczych oraz ich umiejętności współpracy z lokalnymi wspólnotami zależy dobro polskiej wsi oraz jej pozycja w Unii Europejskiej. Dlatego też nie możemy dopuścić do tego, aby w nadchodzącej kadencji w strukturach Izb Rolniczych zasiadali ludzie przypadkowi, nie zawsze dbający o interes polskiej wsi.

Jak już wspomniałem w dniu 28 lipca 2019 r. będziemy wybierać przedstawicieli do powiatowych struktur Izb Rolniczych. Nie będę w tym miejscu wskazywał na kogo powinniście Państwo zagłosować. Nie chcę, aby później zarzucano mi stronniczość. Wybór jest dość prosty. Albo władzę powierzymy ludziom przypadkowym, którzy dotychczas niczym szczególnym w pracy dla innych nie błysnęli albo sprawdzonym gwarantom pracy dla rolników, spokoju i atmosfery pracy. Polskiej wsi potrzeba jedności, solidarności, a nie nienawiści jednych do drugich. Musimy po raz kolejny pokazać, że jesteśmy lepsi, że nie damy się pokonać bierności, że dalej będziemy racjonalnie i rozsądnie budować naszą „Małą Ojczyznę”. Do zobaczenia 28 lipca w lokalach wyborczych.

                                                                                                                           
 Mirosław Maliszewski

Poseł na Sejm RP

Czytany 2450 razy Ostatnio zmieniany piątek, 19 lipiec 2019 09:12

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama