sobota, 13 lipiec 2024
Spośród 10 największych importerów borówki Rosja wykazała najwolniejszy średni wzrost w ciągu ostatniej dekady

Od 2012 roku światowy handel jagodami rośnie w szybkim tempie. Zgodnie ze światowymi trendami również w Gruzji borówki stały się dość popularne. Od 2015 r. kraj zainwestował w sektor ponad 17 mln USD, a w samym 2021 r. inwestycje przekroczyły 7 mln USD

Co ciekawe, prawie cały eksport gruzińskich borówek trafia do Rosji, która wykazuje najniższy wzrost wśród wiodących krajów importujących, jest objęta surowymi sankcjami w związku z wojną z Ukrainą i generalnie jest bardzo niestabilnym rynkiem. Z drugiej strony rynki zachodnie wykazują znacznie silniejszy i rosnący popyt na jagody importowane.

Od 2014 roku wolumen światowego handlu jagodami wzrósł 2,4 razy. Import światowy w 2012 roku wyniósł 355 tys. ton. W 2021 r. liczba ta wzrosła do 840 tys. ton.

Według stanu na 2021 r. dziesięciu największych importerów to Stany Zjednoczone, Holandia, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Chiny, Polska, Francja i Rosja. W 2021 r. kraje te odpowiadały za 88% całego światowego importu, średni udział w latach 2012-2021 wynosił 78%. W ostatnich latach wzrósł udział czołowych importerów, ponieważ są to kraje, które oprócz dużego wolumenu importu mają również najwyższy roczny wzrost importu.

Stany Zjednoczone pozostają największym importerem borówek z 37% udziałem w światowym imporcie. Udział ten jest prawie równy sumie następujących 4 krajów importujących: Holandia 12%, Kanada 9%, Niemcy 8%, Wielka Brytania 8%. Głównym miejscem przeznaczenia gruzińskich producentów borówki jest Federacja Rosyjska, która zajmuje tylko 1% światowego importu.

Największy importer, Stany Zjednoczone, ma najwyższą średnią roczną stopę wzrostu w latach 2012-2021. W ciągu ostatnich dziesięciu lat import borówki amerykańskiej wzrósł o około 16 000 ton rocznie. 1,6 razy więcej niż tempo wzrostu importu do Holandii, która zajęła drugie miejsce. Rosja ma najniższe tempo wzrostu wśród czołowych importerów, średnio 1035 ton rocznie, czyli 10 razy mniej niż wzrost Holandii.

Jakie kraje są głównymi dostawcami borówek do unijnego centrum logistycznego – Holandii? - Peru i Chile. Import z Peru do Holandii wzrósł z 12 000 ton do 38 000 ton w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Być może Gruzja też będzie mogła rozwijać eksport do UE.

Należy pamiętać, że borówki w Gruzji dojrzewają dopiero pod koniec maja - początek czerwca, a sezon kończy się do sierpnia. Peru i Chile aktywnie eksportują swoje produkty od września do końca lutego, czyli poza sezonem w Europie i jest to kluczem do sukcesu tych krajów. Co ciekawe, Peru zwiększyło swój eksport również w pozostałych miesiącach. Ogólnie rzecz biorąc, import Holandii wzrósł w ciągu ostatnich 10 lat zarówno w sezonie, jak i poza nim. Gruzja może mieć szansę przy rosnącym popycie, a wydłużony okres zbiorów może prowadzić do dodatkowych sukcesów. Jednym z kluczowych czynników będzie jakość. Biorąc pod uwagę wzrost podaży na rynkach UE, wysoka jakość stała się jeszcze ważniejsza.

 

Źródło danych: TradeMap.org za EastFruit

Log in or Sign up