piątek, 12 sierpień 2022

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady regulowania składek KRUS

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostały specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

Będąc zatem płatnikiem podatku VAT i dokonując opłaty składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub na ubezpieczenie zdrowotne, należy zastąpić dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego (zamieszczony na przesłanym przekazie pocztowym) na odpowiedni numer rachunku bankowego.

Wpłaty na te rachunki bankowe będą identyfikowane przez bank jako przelew z płatnością składkową na rzecz KRUS, co pozwoli w momencie realizacji przelewu na pobranie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Przelew zostanie zrealizowany również wtedy, gdy płatność z tytułu ww. składek zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego. 
W tym przypadku jednak system bankowy nie będzie miał możliwości pobrania środków zgromadzonych na rachunku VAT.  

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), należy pamiętać o podaniu identyfikatora płatnika składek/osoby ubezpieczonej (numer UNO), pełnych danych osobowych, pozwalających na identyfikację tej osoby, ponieważ wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS. 

Brak możliwości identyfikacji płatnika (osoby ubezpieczonej) spowoduje konieczność zwrotu wpłaty na konto zleceniodawcy, przez co składka zostanie nieopłacona.


Podstawa prawna: 

    ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),
    ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

Numery rachunków bankowych dla rolnikom będącym płatnikami VAT, w zależności od Oddziału Regionalnego KRUS i rodzaju ubezpieczenia, zawiera poniższa tabela.

Nazwa OR KRUS
    

Składki na ubezpieczenie społeczne
    

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

KRUS Oddział Regionalny

w Warszawie
    

42 1010 1010 0032 7413 7700 0011
    

15 1010 1010 0032 7413 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Białymstoku
    

30 1010 1049 0109 9513 7700 0011
    

03 1010 1049 0109 9513 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Bydgoszczy
    

65 1010 1078 0024 5313 7700 0011
    

38 1010 1078 0024 5313 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Gdańsku
    

98 1010 1140 0155 9613 7700 0011
    

71 1010 1140 0155 9613 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Częstochowie
    

28 1010 1212 0007 4913 7700 0011
    

98 1010 1212 0007 4913 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Kielcach
    

44 1010 1238 0840 5513 7700 0011
    

17 1010 1238 0840 5513 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Krakowie
    

50 1010 1270 0006 2213 7700 0011
    

23 1010 1270 0006 2213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Lublinie
    

51 1010 1339 0770 0213 7700 0011
    

24 1010 1339 0770 0213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Łodzi
    

38 1010 1371 0007 5213 7700 0011
    

11 1010 1371 0007 5213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Olsztynie
    

77 1010 1397 0056 3013 7700 0011
    

50 1010 1397 0056 3013 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Opolu
    

39 1010 1401 0050 4713 7700 0011
    

12 1010 1401 0050 4713 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Poznaniu
    

55 1010 1469 0021 5013 7700 0011
    

28 1010 1469 0021 5013 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Rzeszowie
    

50 1010 1528 0004 4613 7700 0011
    

23 1010 1528 0004 4613 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Koszalinie
    

77 1010 1599 0184 1213 7700 0011
    

50 1010 1599 0184 1213 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu
    

96 1010 1674 0070 7013 7700 0011
    

69 1010 1674 0070 7013 7700 0012

KRUS Oddział Regionalny w Zielonej Górze
    

97 1010 1704 0038 9613 7700 0011
    

70 1010 1704 0038 9613 7700 0012

 

Źródło:www.krus.gov.pl

Log in or Sign up