sobota, 13 lipiec 2024
Spotkanie z przedstawicielami producentów owoców i warzyw

Minister Czesław Siekierski spotkał się w środę (17.04 )z przedstawicielami Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenia „Unia Owocowa”, Stowarzyszenia Agroekoton oraz Związku Sadowników RP.

Tematy spotkania

Podczas spotkania omówiono warunki funkcjonowania podmiotów posiadających status organizacji producentów owoców i warzyw. Uczestnicy zasygnalizowali szereg problemów, z jakimi mierzą się obecnie organizacje producentów owoców i warzyw. W szczególności zwrócono uwagę na obciążenia o charakterze fiskalnym, obowiązek uiszczania składek na Fundusz Ochrony Rolnictwa, trudne relacje z kontrahentami (głównie sieci detaliczne) oraz problemy z realizacją programów operacyjnych.

Analiza problemów

Minister Siekierski poinformował uczestników spotkania, że wszystkie poruszone problemy zostaną poddane analizie oraz zwrócił się z prośbą o przekazanie ich w formie pisemnej.

Znaczenie sektora owoców i warzyw

Jednocześnie podkreślił znaczenie i pozycję sektora owoców i warzyw, na tle innych branż produkcji rolnej, a także znaczenie organizowania się producentów w kontekście coraz bardziej nasilonej konkurencji ze strony produkcji pochodzącej z innych państw.

Źródło: gov.pl

Log in or Sign up