piątek, 12 sierpień 2022

Pogoda w 2021 roku przyniosła niespodzianki dla branży owocowej w Niemczech i za granicą. Wiosenne przymrozki i niesprzyjające warunki pogodowe latem niekorzystnie wpłynęły na plony .
W rezultacie towary z importu wpłynęły bardziej do Niemiec i utrudniły marketing niemieckiego asortymentu. Sezon owocowy 2021 nie był udany dla wszystkich producentów owoców w Niemczech. 


Wraz z niestabilną pogodą w okresie letnim pogarszał się stan owoców . Częściowo na tym skorzystały towary importowane. W przypadku czereśni niedrogie tureckie towary z pełną mocą wdzierały się na rynki w tym samym czasie, gdy rozpoczynał się sezon w Niemczech. Dopiero w późniejszej fazie producenci z północnych Niemiec byli w stanie sprzedawać swoje owoce po akceptowalnych cenach, gdy presja importu osłabła. 
Na rynku pojawiło się dużo owoców jagodowych z Polski, Serbii czy Rumunii. W przypadku śliwek towary z Serbii i Mołdawii były bardziej obecne na rynku w 2021 roku. Ze względu na wynikającą z tego presję konkurencji i cen nie udało się zrekompensować spadku plonów niektórych odmian jagodowych .
AMI szacuje, że niemieckie zbiory owoców w 2021 r. będą o około 6% słabsze niż w 2020 r. Szacuje się, że zbiory owoców w UE będą o około 5% mniejsze w latach 2021 i 2021/22 niż w roku poprzednim, co oznacza spadek o 7% do średniej pięcioletniej. Z wyjątkiem jabłek, melonów i niektórych owoców miękkich minus dotyczy wszystkich głównych gatunków. Wyraźnie widać straty np. przy owocach cytrusowych. Szacuje się również, że zbiory gruszek, owoców pestkowych, kiwi i winogron są mniejsze. 
Perspektywy na 2022 r:
 Lista tematów, którymi muszą się martwić producenci owoców w Niemczech, jest długa. Przede wszystkim skok kosztów wynika ze wzrostu płacy minimalnej, co jest szczególnie niepokojące dla kierowników gospodarstw prowadzących ręczną pracę przy uprawach owoców. Do tego dochodzi drastyczny wzrost cen surowców, nawozów i energii. Sezon 2022 pokaże, jak na wzrost cen zareaguje handel detaliczny. 
Źródło: AMI-informiert.de


Log in or Sign up