piątek, 14 maj 2021 08:07

Odpowiedź MRiRW na pismo dot. braku możliwości ubezpieczenia upraw

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w odpowiedzi na nasze pismo informuje:

"iż zgodnie z uzyskanymi informacjami w trybie roboczym od zakładów ubezpieczeń, zawieranie umów w bieżącym roku rozpoczęło się około 15 marca. W swojej ofercie zakłady oferują również ubezpieczenie od ryzyka przymrozków wiosennych oraz gradu."
"..ochroną ubezpieczeniową od przymrozków wiosennych objęte są uprawy rolne w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca. Jednakże należy mieć na uwadze, że z ww. ustawy wynika również, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za to ryzyko następuje po 14 dniach od zawarcia umowy ubezpieczenia. Natomiast umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia gradu można zawierać w zakładach ubezpieczeń przez cały rok.(..) Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust 8 ustawy z dnia 7 lipca o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w przypadku, gdy rolnik nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego z powodu pisemnej odmowy zawarcia takiej umowy w co najmniej 2 zakładach ubezpieczeń, które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat – nie stosuje się przepisów o wnoszeniu opłaty za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia.,"


Cała treść odpowiedzi  oraz pismo ZSRP dostępne w załączniku..
Czytany 1563 razy Ostatnio zmieniany piątek, 14 maj 2021 08:44

Informator

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama