wtorek, 11 maj 2021 10:16

Jest odpowiedź w sprawie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w ubiegłym roku w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych!

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Po pismach przypominających w końcu doczekaliśmy się na odpowiedź  z MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie  pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w ubiegłym roku w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradobicia oraz suszy.
W piśmie czytamy, iż producenci rolni poszkodowani w ubiegłym roku w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym w wyniku przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego i gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą ubiegać się
 • preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych.;
 • preferencyjny kredyt na wznowienie produkcji;
 • Ponadto producenci rolni mogą ubiegać się w formule pomocy de minimis, o:
  1) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny
  wniosek rolnika, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz
  regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia
  ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,
  2) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty
  płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej
  Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu
  umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie
  rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,
  3) udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym,
  na indywidualny wniosek producenta rolnego.
 • "Ponadto uprzejmie informuję, że podjęte zostały działania legislacyjne mające na celu wprowadzenie możliwości udzielenia dodatkowej pomocy producentom rolnym poszkodowanym przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w 2020 r."
Odpowiedź oraz Pismo dostępne do pobrania w załączniku
Czytany 1464 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 maj 2021 10:46

Informator

Wiedza sadownicza

 • 1
 • 2

Reklama