piątek, 26 lipiec 2019 08:34

Zapłacimy więcej za energie elektryczną?

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego należy złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Złożone oświadczenie będzie podstawą uprawniającą do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Tak wynika z obowiązującej od 29 czerwca 2019 r. ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210), która reguluje sposób ustalania ceny i stawki opłat za energię elektryczną odbiorcom końcowym w 2019 r.

Kogo to dotyczy?

Odbiorcy końcowi energii elektrycznej będący:

  • mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami,
  • szpitalami,
  • jednostkami sektora finansów publicznych,
  • innymi, niż określone wyżej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej

obowiązani są złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej, oświadczenie potwierdzające status odbiorcy końcowego; z obowiązku złożenia oświadczenia wyłączeni zostali odbiorcy końcowi, jakim są odbiorcy z grupy taryfowej G, tj. gospodarstwa domowe.

Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do ustawy.

Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej do 27 lipca- Czy sadownicy również powinni je składać?
W związku z powyższym Związek Sadowników RP zwrócił się do Ministerstwa energii z prośbą o zajęcie stanowiska w powyższej kwestii i wyjaśnienie pojawiających się z tym wątpliwości. 
 O naszych ustaleniach będziemy na bieżąco informować!!

Czytany 2996 razy Ostatnio zmieniany piątek, 26 lipiec 2019 10:02

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama