Aleksandra Wargocka

Aleksandra Wargocka

W dniu 4 kwietnia 2017 roku Komisja Oceniająca oferty złożone w postępowaniu dotyczącym przygotowania trzech linii koncepcji wizualnej i realizację 2-letniej kampanii promocyjno-informacyjnej dotyczącej jabłek świeżych i przetworzonych na rynku Egiptu i Algierii pt. Czas na jabłka z Europy" wybrała ofertę złożoną przez Konsorcjum w składzie:
 
Partner of Promotion Sp. z o.o.
Global Marketing Connections INC

 

Aktualizacja z dnia 6.03.2017 r.

Termin poinformowania oferentów o wynikach postępowania i wyborze Oferenta może ulec zmianie z uwagi na możliwość zwrócenia się do Oferentów przez Komisję Oceniającą o przedłożenie dodatkowych materiałów lub brakujących dokumentów, o wyjaśnienia dotyczące dokumentów potwierdzających kryteria wykluczenia i kwalifikacje lub o wyjaśnienie rażąco niskiej oferty - w ściśle określonym terminie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE TRZECH LINII KONCEPCJI WIZUALNEJ I REALIZACJĘ 2-LETNIEJ KAMPANII PROMOCYJNO-INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ JABŁEK ŚWIEŻYCH I PRZETWORZONYCH NA RYNKU EGIPTU I ALGIERII
PT. ” CZAS NA JABŁKA Z EUROPY”
 
 
 
W załączeniu pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie mechanizmu tymczasowych, nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów owoców i warzyw udzielanego w związku z rosyjskim embargiem.
środa, 15 luty 2017 06:46

Dodatkowe limity na wycofanie jabłek

Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu Polsce dodatkowej puli, prawie 8 tys. ton, wycofania w grupie owoców i warzyw. Jest to działanie podejmowane w ramach realizacji tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia w związku z wprowadzeniem przez władze Federacji Rosyjskiej embarga.
środa, 18 styczeń 2017 10:27

Rekordowa frekwencja na TSW 2017!

W dniach 11 i 12 stycznia 2017 roku w Ptak Warsaw Center odbyła się VII edycja Targów Warzywnictwa i Sadownictwa TSW 2017. Jest to obecnie największa w Polsce impreza branżowa dla producentów warzyw i owoców.
Podczas tegorocznej edycji na 16 000 m² powierzchni wystawienniczej swoją ofertę zaprezentowało 266 wystawców z kraju i z zagranicy. W stosunku do zeszłego roku do grona wystawców dołączyły aż 62 nowe firmy.
środa, 14 grudzień 2016 07:19

STAN ZAPASÓW UNIJNYCH JABŁEK I GRUSZEK

Jak informuje WAPA, listopadowy stan zapasów jabłek w państwach unijnych to 5,507 mln ton tych owoców wobec 4,005 mln ton w analogicznym okresie przed rokiem.

Badanie Departamentu statystyki NBP zostało przeprowadzone we współpracy z Fundacją Ośrodka Badań nad Migracjami przy Uniwersytecie Warszawskim.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym została wprowadzona dodatkowa pomoc finansowa na udzielanie w 2016 r. pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70 % upraw w szklarniach i tunelach foliowych.

Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Ogłoszono nabór wniosków na długo oczekiwane przez rolników działanie "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" Nabór będzie trwał od 27 grudnia 2016 do 26 stycznia 2017 .Wnioski  będzie można złożyć w oddziałach regionalnych ARiMR. Można wysłać je także rejestrowaną przesyłką pocztową do właściwego oddziału regionalnego, bądź złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. 
Strona 1 z 15

Informator

Informacja


Szukaj

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama