piątek, 24 maj 2019 05:52

XX-lecie Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Dwadzieścia lat temu, w maju 1999 roku został powołany do życia Związek Sadowników Mazowsza- oddolna, spontaniczna, branżowa, apolityczna, działająca społecznie organizacja zrzeszająca sadowników. W tym okresie ogrodnikom zaczęły doskwierać pierwsze negatywne skutki zmian polityczno- gospodarczych. Do głównych należały:  upadek spółdzielczości ogrodniczej i prywatyzacja dużych zakładów przetwórczych, ale były także inne.

Podstawowym celem, zapisanym w  Statucie była i jest obrona interesów zawodowych polskich sadowników oraz ich reprezentowanie przed krajowymi i zagranicznymi ośrodkami decyzyjnymi. Moment właśnie był taki, że brak działań mógł spowodować upadek tysięcy gospodarstw.

Związek, w wyniku swojej aktywności chwilę później stał się ogólnopolską organizacją i zmienił nazwę na Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

Do dziś jest największą tego typu organizacją wśród europejskich krajów i też zdecydowanie największym branżowym związkiem rolniczym w Polsce.

W minionych dwudziestu latach Związek Sadowników RP był aktywny wszędzie tam, gdzie dyskutowano o sadownictwie, gdzie podejmowano w jego sprawie decyzje, gdzie pojawiały się problemy, gdzie otwierały się szanse i możliwości.

Ten jubileuszowy dla naszej organizacji rok jest dobrą okazją do przypomnienia wszystkim  jego dorobku, osiągnięć, aktywności, zasług, roli w unowocześnianiu produkcji, wspieraniu eksportu, tworzeniu korzystnego prawa. To okres, w którym nie tylko obroniliśmy się przed upadkiem, ale zdobyliśmy pozycję jednego z największych na świecie producentów owoców i ich eksportera.

Lekturę tę polecam wszystkim tym, którzy w owym okresie pracowali w jego strukturach, reprezentowali cały nasz sektor w kraju i poza jego granicami, dziękując im za to, oraz tym, którzy dziś kwestionują jego zasługi dla polskiego sadownictwa, np. obecnemu Ministrowi Rolnictwa.

Informacje będą ukazywały się cyklicznie. Zachęcam do ich śledzenia.

 

 

 Mirosław Maliszewski, Prezes Związku Sadowników RP.

Czytany 1049 razy

Szukaj

Informator

Informacja


Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2

Reklama